เนื้อเพลง รูปหล่อถมไป – รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ

เพลง : รูปหล่อถมไป

ศิลปิน : รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ

เนื้อเพลง :

พรึมพรึมโจ๊ะพรึ่มพรึม โจ๊ะ

พรึมพรึมโจ๊ะพรึ่มพรึม

จะมัวนั่งซึมละขรึมเศร้าทำไม

เสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่า

เสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่า

หน้าตาหนุ่มฟ้อรูปหล่อหล่อถมไป

ผู้ชายเมืองหลวงหลอกลวงใจคด

เลี้ยวลดเลื่อนเปื้อน

ลื่นเหมือนปลาไหล

ร้อยสีพันอย่างร้อยทางพันท่า

ทั้งโกห๊กโกห้าโอ๊ยมันน่าเจ็บใจ

เดือนสิบเอ็ดน้ำนอง

ทั้งเดือนสิบสองน้ำก็ทรงหยุดไหล

แต่พอเดือนยี่น้ำก็หนีจากไป

ช่างเหมือนกับน้ำใจ

ของผู้ชายเมืองกรุง โจ๊ะ

พรึมพรึมโจ๊ะพรึ่มพรึม โจ๊ะ

พรึมพรึมโจ๊ะพรึ่มพรึม

จะมัวนั่งซึมละขรึมเศร้าทำไม

เสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่า

เสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่า

หน้าตาหนุ่มฟ้อรูปหล่อหล่อถมไป

เสียแล้วเสียไปอย่าให้เสียซ้ำ

เสียน้ำตาบ้างหาทางแก้ไข

กระเป๋าใครหนักรีบรักไว้ก่อน

พวกฐานะแง่นง่อนอุ๊ยกะล่อนเป็นไฟ

นี่ก็เดือนมกรา

สาวหนุ่มบ้านนาล้วนหน้าตาแจ่มใส

เดือนยี่น้ำแห้งแต่ไม่แล้งน้ำใจ

พอเดือนสามฟ้าใสหาคู่ใหม่อีกซักคน

โจ๊ะ พรึมพรึมโจ๊ะพรึ่มพรึม โจ๊ะ

พรึมพรึมโจ๊ะพรึ่มพรึม

จะมัวนั่งซึมละขรึมเศร้าทำไม

เสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่า

เสียแล้วเสียไปละหาใหม่ดีกว่า

หน้าตาหนุ่มฟ้อรูปหล่อหล่อถมไป

Be the first to like.
loading...