เนื้อเพลง ปีใหม่ – james

เพลง : ปีใหม่

ศิลปิน : james

เนื้อเพลง :

ปีเก่า ของเราผ่านไป

ให้สุขสดใสขอพรให้ใจคนไทยชื่นบาน

ปีเปลี่ยน หมุนเวียนเปลี่ยนผัน

แต่ใจเรานั้นรักกันเสมอไม่เคยเปลี่ยนไป

ปีใหม่ให้ใจสุขสันต์

ขอคืนผ่านเป็นวันสดใส

ปีเก่าจะเลยผ่านไป

ขอให้ใจได้สุขดังหวัง

ปีผ่าน เพื่อวันที่ดี

ให้ใจสุขขีขอพรปีนี้ไม่มีโรคภัย

ปีเก่า ของเราผ่านไป

ให้สุขสดใสแม้ปีเก่าไปถึงปีใหม่มา

Be the first to like.
loading...