เนื้อเพลง ชีวิตหนี้ – โจ้ นพดล

เพลง : ชีวิตหนี้

ศิลปิน : โจ้ นพดล

เนื้อเพลง :

แบกชีวิต พอเกิดมาก็เป็นหนี้

อยู่อย่างนี้ ทำอย่างไรก็ไม่พ้น

ยังอยากจะมี เงินไม่พอ ต้องขอผ่อน

หากเดือดร้อน ก็จะยอมสู้อดทน

ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิด มาบนกองทอง

พ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน

หากชีวิตนี้ ไม่สิ้น ก็ดิ้น กัน ไป

ชีวิตนี้ใช้หนี้อย่างเดียว

ดนตรี 13 Bars..11…12…

13.เมื่อรายรับ มันไม่พอ รับรายจ่าย

ต้องกินต้องใช้ ทำอย่างไรก็กู้เขา

ไม่ใช่เศรษฐี นามสกุล ไม่เป็นข่าว

เป็นแค่คนเดินเท้า คนอย่างเราก็ต้องทน

ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิด มาบนกองทอง

พ่อแม่พี่น้อง ทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน

หากชีวิตนี้ไม่สิ้น ก็ดิ้น กัน ไป

ชีวิตนี้ใช้หนี้อย่างเดียว

ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิด มาบนกองทอง

พ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน

หากชีวิตนี้ไม่สิ้น ก็ดิ้น กัน ไป

ชีวิตนี้ใช้หนี้อย่างเดียว

ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิด มาบนกองทอง

พ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน

หากชีวิตนี้ ไม่สิ้น ก็ดิ้น กัน ไป

ชีวิตนี้ใช้หนี้อย่างเดียว

ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิด มาบนกองทอง

พ่อแม่พี่น้องทุกคน ก็ประชาชนเดินดิน

หากชีวิตนี้ไม่สิ้น ก็ดิ้น กัน ไป

ชีวิตนี้ใช้หนี้อย่างเดียว

Be the first to like.
loading...