เนื้อเพลง ลิงทะโมน – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เพลง : ลิงทะโมน

ศิลปิน : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เนื้อเพลง :

E.

..ลิง ทะโมน เอย กระโจนตามต้นไม้

โผเข้าต้นหมากไฮ หมากไม้ ไล่ ชิง..

คน ทะโมน เอย แอบซุ่ม ตามพุ่มไม้

ตาก็จ้องมองไป ปืนไฟ ก็ไล่ ยิง..

แม่ ลิงเอย ถูกยิงบนกิ่งไม้

กอดลูกน้อยกลอยใจ เพื่อนไป เร็ว จริง..

.ร้อง เรียกหา ว่า มารับลูกลิง

แม่ถูกยิง พ่อลิง มารับไป.

.ร้องเรียกหา ว่า มารับลูกลิง

แม่ถูกยิง พ่อลิง มารับไป.

……

..ลิง ทะโมน เอย กระโจนตามต้นไม้

ด้วยความกลัวปืนไฟ จะตาม ไล่ ยิง..

พ่อ ลิง เอย นั่งนิ่ง บนกิ่งไม้

มองไปตามแนวไพร ไปไหน เล่าแม่ ลิง.

พี่ น้องลิง นั่งนิ่ง บนกิ่งไม้

มองลงห้วยรินไหล ไปไหน เล่าแม่ ลิง..

.ร้อง เรียกหา ว่า มารับ ลูกลิง

แม่ถูกยิง พ่อลิง มารับไป..

.ร้อง เรียกหา ว่า มารับ ลูกลิง

แม่ถูกยิง พ่อลิง มารับไป.

……

..ลิง ทะโมน เอย กระโจนตามต้นไม้

โผเข้าต้นหมากไฮ รีบไปเอา ลูก ลิง..

คน ทะโมน เอย แอบซุ่ม ตามพุ่มไม้

ตาก็จ้องมองไป ปืนไฟ ก็ไล่ยิง..

พ่อ ลิง เอย ถูกยิงบนกิ่งไม้

กอดลูกน้อยกลอยใจ รีบไป เถอะลูก ลิง..

.ร้อง เรียกหา ว่า มารับ ลูก ลิง

พ่อ ก็ถูกยิง ลูกลิง เจ้ารีบ ไป..

.ร้อง เรียกหา ว่า มารับ ลูก ลิง.

พ่อ ก็ถูกยิง ลูกลิง เจ้ารีบ ไป.

……

.ลิง ทะโมน เอย กระโจนตามต้นไม้

โผไปตามแนวไพร ไปไหน เล่าลูกลิง..

.ลิงทะโมน เอย กระโจนตามต้นไม้

โผไปตามแนวไพร ไปไหน เล่าลูก ลิง…

Be the first to like.
loading...