เนื้อเพลง เมื่อใดฉันไร้รัก – อิทธิ พลางกูร

เพลง : เมื่อใดฉันไร้รัก

ศิลปิน : อิทธิ พลางกูร

เนื้อเพลง :

เมื่อใด เสือไม่รักป่า

เมื่อใด หญ้าไม่รักดิน

เมื่อใด น้ำหยุดไหลริน

เมื่อนั้น ฉันสิ้นรักเธอ

เมื่อใด งูไม่หวงไข่

เมื่อใด นกไม่ละเมอ

เมื่อใด ไร้ไก่ขันเก้อ

เมื่อนั้น เธอ ไร้ฉันแน่นอน

ตราบทิวาไร้สุรีย์ ตราบราตรีไร้ศศิธร

ตราบหิมาลัยโยกคลอน ตราบนั้น ฉันจะร้างรา

เมื่อใด มดลืมน้ำตาล

เมื่อใด บ้านลืมหลังคา

เมื่อใด ลมไม่พัดพา

เมื่อนั้น ฉันหยุดรักเธอ

Be the first to like.
loading...