เนื้อเพลง คนข้างหลัง – พีท พีระ เทศวิศาล

เพลง : คนข้างหลัง

ศิลปิน : พีท พีระ เทศวิศาล

เนื้อเพลง :

ข้างหลังเธอยังมีฉัน อยู่กับเธอเสมอ

ข้างหลังเธอยังมีฉัน อยู่กับเธอทุกเวลา

ข้างหลังเธอยังมีฉัน อยากให้เธอรู้ว่า

เมื่อเธออ่อนล้า เธอยังมีฉันดูแล

แม้ว่าเธอจะมีใคร ที่อยู่ตรงหน้าเธอ

แค่อยากให้เธอได้รู้เสมอเวลาที่เธอไม่มีใคร

เผื่อเวลาที่เธอเดียวดายต้องทนทุกข์เหงา…ใจ

เผื่อวันใดที่ใครคนนึงเขาลืมว่ารัก…เธอ

เผื่อเวลาเพียงเสี้ยวนาทีไม่มีใครคิดถึงเธอ

ก็ยังมีฉัน เพียงแค่เธอ…หันมอง

แม้ว่าเธอจะมีใคร ที่อยู่ตรงหน้าเธอ

แค่อยากให้เธอได้รู้เสมอเวลาที่เธอไม่มีใคร

เผื่อเวลาที่เธอเดียวดายต้องทนทุกข์เหงา…ใจ

เผื่อวันใดที่ใครคนนึงเขาลืมว่ารัก…เธอ

เผื่อเวลาเพียงเสี้ยวนาทีไม่มีใครคิดถึงเธอ

ก็ยังมีฉัน เพียงแค่เธอ…หันมอง

แม้ว่าเธอจะมีใคร ที่อยู่ตรงหน้าเธอ

แค่อยากให้เธอได้รู้เสมอเวลาที่เธอไม่มีใคร

เผื่อเวลาที่เธอเดียวดายต้องทนทุกข์เหงา…ใจ

เผื่อวันใดที่ใครคนนึงเขาลืมว่ารัก…เธอ

เผื่อเวลาเพียงเสี้ยวนาทีไม่มีใครคิดถึงเธอ

ก็ยังมีฉัน เพียงแค่เธอ…หันมอง

เผื่อเวลาที่เธอเดียวดายต้องทนทุกข์เหงา…ใจ

เผื่อวันใดที่ใครคนนึงเขาลืมว่ารัก…เธอ

เผื่อเวลาเพียงเสี้ยวนาทีไม่มีใครคิดถึงเธอ

ก็ยังมีฉัน เพียงแค่เธอ…หันมอง

Be the first to like.
loading...