เนื้อเพลง พ่อใหญ่สี – วิสา คัญทัพ

เพลง : พ่อใหญ่สี

ศิลปิน : วิสา คัญทัพ

เนื้อเพลง :

พ่อใหญ่สีมาเมืองหลวง แกมากระทรวงสภาใหญ่

เจ้านายท่านอยู่ไหน ใครเป็นใหญ่ในเมืองหลวง

ทำนามาหลายปี พ่อใหญ่สีถูกหลอกลวง

สันหลังกระดูกกลวง แกมาประท้วงบรรเทาภัย

พ่อใหญ่สีมีนาสวน เคยมีอวนและมีไร่

ยิ่งทำยิ่งสงสัย มีเท่าไหร่ไม่เหลือหรอ

แรงงานของเรา มาถูกเขาขึ้นขี่คอ

ประเทศนี้มันมีตอ จึงมาขอให้ช่วยฟัน

โปรดเถิดพี่น้อง ช่วยกันร้องบอกต่อกัน

ช่วยผลักช่วยดัน ให้เขาหันมาเปลี่ยนแปลง

ร้องช่วยกันหลายแรง ช่วยกันแต่งเพลงเตือนใจ

โปรดเถิดพี่น้อง ช่วยกันร้องบอกต่อกัน

ช่วยผลักช่วยดัน ให้เขาหันมาเปลี่ยนแปลง

ร้องช่วยกันหลายแรง ช่วยกันแต่งเพลงเตือนใจ

พ่อใหญ่สีมาเมืองหลวง แกมากระทรวงสภาใหญ่

ผู้แทนข้าอยู่ไหน ช่วยถอนไถ่ทุกข์ทีหนา

รอคอยแสนนาน ไม่อาจกลั้นต้องขอลา

เข้าห้องน้ำเห็นตำตา ผู้แทนข้ามัวผันเงิน

Be the first to like.
loading...