เนื้อเพลง ลาวร่าเริง – วิสา คัญทัพ

เพลง : ลาวร่าเริง

ศิลปิน : วิสา คัญทัพ

เนื้อเพลง :

เกิดมาเป็นลาว ลาวก็ต้องร่าเริง

ลาวไม่มีชั้นเชิง ลาวร่าเริง ซื่อและจริงใจ

ลาวเป็นคนธรรมดา ลาวไม่เคยหาเรื่องใคร

โคตรเหง้าของเราเกรียงไกร เป็นชาติใหญ่อยู่ในเอเชีย เป็นชาติใหญ่อยู่ในเอเชีย

โอย ซางมาคักแท้หนอ ซางมาม่วนแท้หนอ

เสียงแคนนี่หนอ เสียงพิณนี่หนอ

เอ้า เชิญละมาม่วนนำกัน มีสาละวันเตี้ยลง เตี้ยลง

เชิญฟ้อนรำวงสนุกสุขใจ เชิญสาวบ้านไกลขยับเข้ามา

หมอแคนครูบา โซโล่ ลองเบิ่ง

เกิดมาเป็นลาว ล้าว ลาวก็ต้องร่าเริง

ลาวไม่มีชั้นเชิง ลาวร่าเริง ซื่อและจริงใจ

ลาวเป็นคนธรรมดา ลาวไม่เคยหาเรื่องใคร

โคตรเหง้าของเราเกรียงไกร เป็นชาติใหญ่อยู่ในเอเชีย เป็นชาติใหญ่อยู่ในเอเชีย

โอย ซางมาคักแท้หนอ ซางมาม่วนแท้หนอ

เสียงแคนนี่หนอ เสียงพิณนี่หนอ

เอ้า เชิญมาม่วนนำกัน มีสาละวันเตี้ยลง เตี้ยลง

เชิญฟ้อนรำวงสนุกสุขใจ เชิญสาวบ้านไกลขยับเข้ามา

หมอพิณครูบา โซโล่ ลองเบิ่ง

เกิดมาเป็นลาว ลาวก็ต้องภูมิใจ

ลาวไม่ใช่คนไทย ที่ก้าวไปไกลกับอเมริกา

ลาวเป็นลาวเต็มตน ลาวเป็นคนธรรมดา

ท้าวฮุ่งขุนเจืองสร้างมา ลาวถ้วนหน้าก็ต้องภูมิใจ ลาวถ้วนหน้าก็ต้องภูมิใจ

ท้าวฮุ่งขุนเจืองสร้างมา ลาวถ้วนหน้าก็ต้องภูมิใจ ลาวถ้วนหน้าก็ต้องภูมิใจ ลาวถ้วนหน้าก็ต้องภูมิใจ ลาวถ้วนหน้าก็ต้องภูมิใจ

Be the first to like.
loading...