เนื้อเพลง ดอกไม้เมืองลาว – วิสา คัญทัพ

เพลง : ดอกไม้เมืองลาว

ศิลปิน : วิสา คัญทัพ

เนื้อเพลง :

ดวงจำปา ดอกไม้เมืองลาว ได้มาหอมเจ้า งดงามสมคำร่ำลือ

โชยกลิ่นรวยริน ร่วงคว้างลงดิน นี้คือเวียงจันทน์

ดวงจำปา โอ้ ดวงจำปา ขอวันเวลา การพัฒนา อย่ามาทำร้าย

ดวงจำปา มาลาคู่เมือง เจ้าบันทึกเรื่องหลากหลายมากมายนักหนา

ศึกสงคราม คาวเลือด มวลประชา ดอกศรัทธาวิญญาณของล้านช้างเอย

ดวงจำปา โอ้ ดวงจำปา ขอดวงจำปายืนต้นรุ่งเรือง คู่เมืองลาวเอย

ดวงจำปา โอ้ ดวงจำปา ขอวันเวลา การพัฒนา อย่ามาทำร้าย

ดวงจำปา มาลาคู่เมือง เจ้าบันทึกเรื่องหลากหลายมากมายนักหนา

ศึกสงคราม คาวเลือด มวลประชา ดอกศรัทธาวิญญาณของล้านช้างเอย

ดวงจำปา โอ้ ดวงจำปา ขอดวงจำปายืนต้นรุ่งเรือง คู่เมืองลาวเอย

ขอดวงจำปายืนต้นรุ่งเรือง คู่เมืองลาวเอย

Be the first to like.
loading...