เนื้อเพลง อยู่แบบลาวลาว – วิสา คัญทัพ

เพลง : อยู่แบบลาวลาว

ศิลปิน : วิสา คัญทัพ

เนื้อเพลง :

(สร้อย) อยู่กันแบบลาวๆพบกันกินเหล้าขาว

ข้าวเหนียวจ้ำปลาแดก

ไผว่าเป็นเรื่องแปลก

ไผว่าเป็นเรื่องใหม่

บ่แม่นเรื่องของไผ

แต่เป็นเรื่องของลาว

ตื่นพร้อมเสียงไก่ขัน

แบกคันไถใส่บ่า

จูงควายลงท่งนา นาก็นาตีนบ้าน

ตั้งแต่เดิมดาเข้า ตลอดเท่าทุกวัน

ชาวนาเฮาขยัน อยู่สืบพันธ์ลูกข้าวเหนียว

(สร้อย)

มีข้าวอยู่เล้าอยู่เยีย

เมียมีเวลาตำแพ

ผัวมีเวลาสานแห สานมองหาปลา ล่าเนื้อ

ยามซี่นมาปลาได้

สบายลาบก้อยซอยเสือ

พี่น้องเฮือนใต้เฮือนเหนือ

กินกันจนเลือเกือกันจนเมา

(สร้อย)

ยามมีบุญศีลกินทาน

บุญวัดบุญบ้านบุญเฮือน

สังสรรค์พี่น้องผองเพื่อน

ตามฮีตคองประเพณี

ปีใหม่ต่าวมาอีกครั้ง

ตั้งพาทำลาบายศรี

อวยชัยให้มีโชคดี

มีอายุมั่นยืนยาว

(สร้อย)

มีข้าวอยู่เล้าอยู่เยีย

เมียมีเวลาตำแพ

ผัวมีเวลาสานแห สานมองหาปลา ล่าเนื้อ

ยามซี่นมาปลาได้

สบายลาบก้อยซอยเสือ

พี่น้องเฮือนใต้เฮือนเหนือ

กินกันจนเลือเกือกันจนเมา

ยามมีบุญศีลกินทาน

บุญวัดบุญบ้านบุญเฮือน

สังสรรค์พี่น้องผองเพื่อน

ตามฮีตคองประเพณี

ปีใหม่ต่าวมาอีกครั้ง

ตั้งพาทำลาบายศรี

อวยชัยให้มีโชคดี

มีอายุมั่นยืนยาว

(สร้อย)

Be the first to like.
loading...