เนื้อเพลง สารภาพ – ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เพลง : สารภาพ

ศิลปิน : ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เนื้อเพลง :

รู้ว่าเราพบกันเมื่อสาย เกินไป

แต่เธอรู้ไหมว่าสำหรับฉัน

มันคือการเริ่มต้น

ที่จะต้องทรมาน

จากการที่ฉัน

ไม่อาจห้ามใจตัวเอง

ทั้งที่รู้ว่าเธอมีเขา อยู่ทั้งคน

แต่ใจเจ้ากรรม

ก็ไม่เคยคิดจะหยุดยั้ง

ไม่เคยหยุดรักเธอ

ตลอดเวลาใจนี้ยังมีความหวัง

รู้ว่ามันเจ็บ แต่ก็ยอม

สารภาพตามตรงว่าหลงเธอ

ขอเธออย่าถาม

ว่าฉันทำเพื่ออะไร

สารภาพจากใจอย่างไม่อาย

เธอคนเดียว

อย่างไม่คิดจะเปลี่ยนไป

จนวันตายไม่ว่านานเพียงไหน

ก็จะรอ

ดนตรี 5 ห้อง..3…4…

5 รู้ว่าเราพบกันเมื่อสาย เกินไป

แต่เธอรู้ไหมว่าสำหรับฉัน

มันคือการเริ่มต้น

ที่จะต้องทรมาน

จากการที่ฉัน

ไม่อาจห้ามใจตัวเอง

ทั้งที่รู้ว่าเธอมีเขา อยู่ทั้งคน

แต่ใจเจ้ากรรม

ก็ไม่เคยคิดจะหยุดยั้ง

ไม่เคยหยุดรักเธอ

ตลอดเวลาใจนี้ยังมีความหวัง

รู้ว่ามันเจ็บ แต่ก็ยอม

สารภาพตามตรงว่าหลงเธอ

ขอเธออย่าถาม

ว่าฉันทำเพื่ออะไร

(ทำเพื่ออะไร)

สารภาพจากใจอย่างไม่อาย

เธอคนเดียว

อย่างไม่คิดจะเปลี่ยนไป

จนวันตายไม่ว่านานเพียงไหน

สารภาพตามตรงว่าหลงเธอ

ขอเธออย่าถาม

ว่าฉันทำเพื่ออะไร

(ทำเพื่ออะไร)

สารภาพจากใจอย่างไม่อาย

เธอคนเดียว

อย่างไม่คิดจะเปลี่ยนไป

จนวันตายไม่ว่านานเพียงไหน

ก็จะรอ

Be the first to like.
loading...