เนื้อเพลง เดือนปราณี – ยอดรัก สลักใจ

เพลง : เดือนปราณี

ศิลปิน : ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง :

เดือน ดา รา

เด่นบนฟ้า นภาขาวผ่อง

เด่นบนฟ้า น่า มอง

จึงอยากจอง คู่ใจไว้บ้าง

จึงอยากจอง คู่ใจไว้บ้าง

กอดอก ก็ครวญรำพึง

คิดถึง ก็ครวญรำพัน

ชายหนึ่ง ใฝ่ ฝัน

ทุก วัน ไม่ว่าง

เดือน จะฉาย

แสงประกาย มิจาง

ให้พี่ เดิน ทาง

มาแนบเคียงข้าง คู่ ใจ

มาแนบเคียงข้าง คู่ ใจ

.เดือน ปรา ณี

ไม่หลบลี้ และหนี หน้า

ได้เอื้อเฟ้อ เมต ตา

เวทนา ให้ชมชิดใกล้

เวทนา ให้ชมชิดใกล้

กอดเถิด ด้วยเดือนยินยอม

ถึงหอม ก็ยังยินดี

เดือนไม่ หน่าย หนี

ให้พี่ หม่นไหม้

เดือน รูปสวย

งามสำรวย น้ำใจ

คอยเอื้อ เยื่อ ใย

ให้ผู้ยากไร้ เหมือน เดิม

ให้ผู้ยากไร้ เหมือน เดิม

เดือน ดา รา

เด่นบนฟ้า นภาขาวผ่อง

เด่นบนฟ้า น่า มอง

จึงอยากจอง คู่ใจไว้บ้าง

จึงอยากจอง คู่ใจไว้บ้าง

กอดอก ก็ครวญรำพึง

คิดถึง ก็ครวญรำพัน

ชายหนึ่ง ใฝ่ ฝัน

ทุก วัน ไม่ว่าง

เดือน จะฉาย

แสงประกาย มิจาง

ให้พี่ เดิน ทาง

มาแนบเคียงข้าง คู่ ใจ

มาแนบเคียงข้าง คู่ ใจ

.เดือน ปรา ณี

ไม่หลบลี้ และหนี หน้า

ได้เอื้อเฟ้อ เมต ตา

เวทนา ให้ชมชิดใกล้

เวทนา ให้ชมชิดใกล้

กอดเถิด ด้วยเดือนยินยอม

ถึงหอม ก็ยังยินดี

เดือนไม่ หน่าย หนี

ให้พี่ หม่นไหม้

เดือน รูปสวย

งามสำรวย น้ำใจ

คอยเอื้อ เยื่อ ใย

ให้ผู้ยากไร้ เหมือน เดิม

ให้ผู้ยากไร้ เหมือน เดิม

Be the first to like.
loading...