เนื้อเพลง หางเสือ (scotland) – รวมศิลปินอาร์เอส

เพลง : หางเสือ (scotland)

ศิลปิน : รวมศิลปินอาร์เอส

เนื้อเพลง :

ฉัน มันมีเพียงหนึ่งใจ

ไม่เคยแบ่งให้ใคร

นอกจากตัวเธอ

เธอไม่เคยมีหนึ่งใจ

เที่ยวแบ่งปันเรื่อยไป

ไม่เคยจะพอ

ใจเธอก็เป็นดั่งเรือ

เรือที่มันล่องไป

ไม่มีหางเสือ

เรือไร้จุดหมายแห่งใจ

เรื่อยไปตามคลื่นลม

แต่มันจะพา

อย่าปล่อยให้ฉันเฝ้ารอ

เฝ้ารออย่างไร้จุดหมาย

ไม่แน่ใจว่าสุดท้าย

เธอจะไปที่ใด

ตั้งหางเสือได้ไหม

ตั้งมันเอาไว้

ให้ใจเธอมีทิศทาง

ตั้งหางเสือหัวใจ

ตั้งไปสักทาง

ได้ไหม

ตั้งหางเสือได้ไหม

อย่าลอยล่องไป

แบ่งใจให้ใครต่อใคร

ตั้งหางเสือหัวใจ

แม้ว่าสุดท้าย

ของเธอจะไม่ใช่ฉัน

อย่างน้อยฉันยังได้รู้

.

.ใจเธอก็เป็นดั่งเรือ

เรือที่มันล่องไป

ไม่มีหางเสือ

เรือไร้จุดหมายแห่งใจ

เรื่อยไปตามคลื่นลม

แต่มันจะพา

อย่าปล่อยให้ฉันเฝ้ารอ

เฝ้ารออย่างไร้จุดหมาย

ไม่แน่ใจว่าสุดท้าย

เธอจะไปที่ใด

ตั้งหางเสือได้ไหม

ตั้งมันเอาไว้

ให้ใจเธอมีทิศทาง

ตั้งหางเสือหัวใจ

ตั้งไปสักทาง

ได้ไหม

ตั้งหางเสือได้ไหม

อย่าลอยล่องไป

แบ่งใจให้ใครต่อใคร

ตั้งหางเสือหัวใจ

แม้ว่าสุดท้าย

ของเธอจะไม่ใช่ฉัน

ตั้งหางเสือได้ไหม

ตั้งมันเอาไว้

ให้ใจเธอมีทิศทาง

ตั้งหางเสือหัวใจ

ตั้งไปสักทาง

ได้ไหม

ตั้งหางเสือได้ไหม

อย่าลอยล่องไป

แบ่งใจให้ใครต่อใคร

ตั้งหางเสือหัวใจ

แม้ว่าสุดท้าย

ของเธอจะไม่ใช่ฉัน

อย่างน้อยฉันยังได้รู้

โฮโอโอโอ

โอ้โอ

ตั้งหางเสือได้ไหม

ตั้งมันเอาไว้

ให้ใจเธอมีทิศทาง

ตั้งหางเสือหัวใจ

ตั้งไปสักทาง

ได้ไหม

ตั้งหางเสือได้ไหม

อย่าลอยล่องไป

แบ่งใจให้ใครต่อใคร

ตั้งหางเสือหัวใจ

แม้ว่าสุดท้าย

ของเธอจะไม่ใช่ฉัน

อย่างน้อยฉันยังได้รู้

Be the first to like.
loading...