เนื้อเพลง พี่มาทีหลัง – สายัณห์ สัญญา

เพลง : พี่มาทีหลัง

ศิลปิน : สายัณห์ สัญญา

เนื้อเพลง :

พี่มาทีหลัง ความหวังจึงลอยล่อง

เหลียว มอง ใจปอง ต้องอับเฉา

เจ้าถูกจอง หมายปองไว้ก่อนเจอเรา

โอ้อาภัพ อับเฉา เฝ้าแต่ครวญทุกวัน

พี่มัวแต่ช้า จึงโศกาแพ้พ่าย

เสีย ดาย มิวาย ใฝ่ใจฝัน

เจ้าหลุดลอย เหมือนเดือนคล้อยอยู่สวรรค์

อยากเอื้อมฟ้า ฝ่า ฟัน โถมันสุดวาสนา

โอ้ บุญพี่มีน้อย น้อง จึง ไม่คอย พบ หน้า

พี่ มัว แต่ ช้า ในอุรา จึงร้าวราน

พี่มาทีหลัง ความหวังจึงสูญสิ้น

ฟ้า ดิน ดูราว สิ้นสงสาร

พี่บาปใด ฟ้าดินจึงไม่ประทาน

สิ่งที่คิด ต้อง การ พบพานแต่ไม่ได้สม

.โอ้ บุญพี่มีน้อย น้อง จึง ไม่คอย พบ หน้า

พี่ มัว แต่ ช้า ในอุรา จึงร้าวราน

พี่มาทีหลัง ความหวังจึงสูญสิ้น

ฟ้า ดิน ดูราว สิ้นสงสาร

พี่บาปใด ฟ้าดินจึงไม่ประทาน

สิ่งที่คิด ต้อง การ พบพานแต่ไม่ได้สม

Be the first to like.
loading...