เนื้อเพลง เพ็ญโสภา – สายัณห์ สัญญา

เพลง : เพ็ญโสภา

ศิลปิน : สายัณห์ สัญญา

เนื้อเพลง :

เพ็ญ โส ภา ลักขณา จับ หัว ใจ

น้อง เจ้ามีนาม ใด

บ้านอยู่หน ใด โปรดได้เผย วจี

..นวล ผิว พรรณ

เหมือนดั่งจันทร์ แจ่ม โส ภี

หรือ เจ้าเป็นเทวี เกิดจาก ธรณี

พาพี่คลั่ง ไคล้

…ยาม สบ เนตร น้อง

ใจพี่ต้อง สยบ รัก ให้

ใจ ภักดิ์ ยอมควักดวงฤทัย

ไว้ ใต้ เบื้อง บาท นาง

..เพ็ญ โส ภา ลักขณา ทั่วสรรพางค์

ถึง ชีพจะวาย วาง ให้ได้เห็นนาง

ก็ทำให้สู่ สวรรค์

..ยาม สบ เนตร น้อง

ใจพี่ต้อง สยบ รัก ให้

ใจ ภักดิ์ ยอมควักดวงฤทัย

ไว้ ใต้ เบื้อง บาท นาง

..เพ็ญ โส ภา ลักขณา ทั่วสรรพางค์

ถึง ชีพจะวาย วาง ให้ได้เห็นนาง

ก็ทำให้สู่ สวรรค์

Be the first to like.
loading...