เนื้อเพลง ฮอร์โมน (u.s.a.) – รวมศิลปินอาร์เอส

เพลง : ฮอร์โมน (u.s.a.)

ศิลปิน : รวมศิลปินอาร์เอส

เนื้อเพลง :

.ภาชนะ หุงต้มบนใบหน้า

.ภาชนะ หุงต้มบนใบหน้า

.ภาชนะ หุงต้มบนใบหน้า

.ภาชนะ หุงต้มบนใบหน้า

….

ที่ฉันไปตอไปแย

ไปวอไปแวไปคลอไปเคลีย

ไปนัวไปเนียไปตึงไปตัง

ไม่ค่อยระวังทำกรุ้มกริ่ม

ฉันไม่ได้ทำจริงๆนะพูดจริงๆ

ดูเหมือนฉันทำ

แต่ไม่ได้ทำฉันไม่ได้อำ

หูไม่ได้ดำนะคนดี

.ที่ตามันชอบจ้อง

ที่ปากมันชอบหลี

ที่นิ้วไม่รักดี ชอบจิ้มโทรไป

ก็เพราะมีบางอย่าง

ในร่างกายหลั่งไหล

สั่งฉันให้ทำไป มันคือตัวการ

.บังคับ บังคับ

บังคับให้ตัวฉัน

กระทำ กระทำ

กระทำไปอย่างนั้น

คนทำ คนทำ

คนทำไม่ใช่ฉัน

มัน คือ ฮอร์ โมน

เธอต้องโทษฮอร์โมนไม่ใช่ฉัน

ไม่ควรพูดอย่างนั้น

ว่าฉันไม่ใช่คน

เธอต้องโทษฮอร์โมนไม่ใช่ฉัน

ที่มันดันและพุ่งออกมา

หลั่งไม่หยุด

….

อันนี้เธอต้องเข้าใจ

มันเรื่องทั่วไป

มันธรรมดาไม่น่าถือสา

แค่เรื่องทางกาย

อย่าไปสนใจก็ช่างเหอะ

แต่ว่าเรื่องของหัวใจ

ของฉันข้างใน

ไม่มีอะไรมันมีแต่ให้

มันเต็มเปี่ยม

ไปมันเต็มเปี่ยมใจที่รักเธอ

.ที่ตามันชอบจ้อง

ที่ปากมันชอบหลี

ที่นิ้วไม่รักดี ชอบจิ้มโทรไป

ก็เพราะมีบางอย่าง

ในร่างกายหลั่งไหล

สั่งฉันให้ทำไป มันคือตัวการ

.บังคับ บังคับ

บังคับให้ตัวฉัน

กระทำ กระทำ

กระทำไปอย่างนั้น

คนทำ คนทำ

คนทำไม่ใช่ฉัน

มัน คือ ฮอร์ โมน

เธอต้องโทษฮอร์โมนไม่ใช่ฉัน

ไม่ควรพูดอย่างนั้น

ว่าฉันไม่ใช่คน

เธอต้องโทษฮอร์โมนไม่ใช่ฉัน

ที่มันดันและพุ่งออกมา

หลั่งไม่หยุด

บังคับ บังคับ

บังคับให้ตัวฉัน

กระทำ กระทำ

กระทำไปอย่างนั้น

คนทำ คนทำ

คนทำไม่ใช่ฉัน

มัน คือ ฮอร์ โมน

เธอต้องโทษฮอร์โมนไม่ใช่ฉัน

ไม่ควรพูดอย่างนั้น

ว่าฉันไม่ใช่คน

เธอต้องโทษฮอร์โมนไม่ใช่ฉัน

ที่มันดันและพุ่งออกมา

หลั่งไม่หยุด

เธอต้องโทษฮอร์โมนไม่ใช่ฉัน

ไม่ควรพูดอย่างนั้น

ว่าฉันไม่ใช่คน

เธอต้องโทษฮอร์โมนไม่ใช่ฉัน

ที่มันดันและพุ่งออกมา

หลั่งไม่หยุด

Be the first to like.
loading...