เนื้อเพลง ห้ามฟ้ามิอาจห้ามใจ (china) – รวมศิลปินอาร์เอส

เพลง : ห้ามฟ้ามิอาจห้ามใจ (china)

ศิลปิน : รวมศิลปินอาร์เอส

เนื้อเพลง :

เธอเพียง คนเดียว เท่านั้น

เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ

ให้ดูสดใส

เปลี่ยนพายุ รุนแรง

เป็นแค่ลมที่อ่อนไหว

เปลี่ยนความเหงา

ให้กลายเป็นความ สวยงาม

.ทำไม ต้องไปจากฉัน

ทำไมต้องให้ลืมคืนวัน ที่ดี

ให้หยุดรัก เธอ

ลืมเรื่องราว ที่มี

ทั้งที่รู้ฉันไม่อาจทำ ให้ได้

ฉันยอมไร้ทุกสิ่ง ไม่เหลือใคร

เพียงแค่แลกให้เธอ ไม่ไป

ได้ไหมคนดี

ไม่มีรักของเธอสัมผัส

มาตรงนี้

ชีวิตฉันนั้นก็ไม่มี ความหมาย

ต่อให้เธอหยุดฟ้าได้

ก็ไม่ มีวัน

หยุดรักฉันที่มีให้เธอ

เพียงเศษเสี้ยว ใจ

ต่อให้เธอห้ามฟ้า ได้

ก็ไม่ มีวัน

ห้ามพายุรักฉันให้มัน สลาย

ห้ามฟ้ามิอาจห้ามใจ

ทำไม ต้องไปจากฉัน

ทำไมต้องให้ลืมคืนวัน ที่ดี

ให้หยุดรัก เธอ

ลืมเรื่องราว ที่มี

ทั้งที่รู้ฉันไม่อาจทำ ให้ได้

ฉันยอมไร้ทุกสิ่ง ไม่เหลือใคร

เพียงแค่แลกให้เธอ ไม่ไป

ได้ไหมคนดี

ไม่มีรักของเธอสัมผัส

มาตรงนี้

ชีวิตฉันนั้นก็ไม่มี ความหมาย

ต่อให้เธอหยุดฟ้าได้

ก็ไม่ มีวัน

หยุดรักฉันที่มีให้เธอ

เพียงเศษเสี้ยว ใจ

ต่อให้เธอห้ามฟ้า ได้

ก็ไม่ มีวัน

ห้ามพายุรักฉันให้มัน สลาย

.หยุดฟ้าได้

ก็ไม่ มีวัน

หยุดรักฉันที่มี ให้เธอ

.เพียงเศษเสี้ยว ใจ

ต่อให้เธอห้ามฟ้า ได้

ก็ไม่ มีวัน

ห้ามพายุรักฉันให้มัน สลาย

ห้ามฟ้ามิอาจห้าม ใจ

Be the first to like.
loading...