เนื้อเพลง โอ้รัก – ฟอร์ด สบชัย

เพลง : โอ้รัก

ศิลปิน : ฟอร์ด สบชัย

เนื้อเพลง :

รักเพื่อพบแล้วพลัดพราก ไม่เคยคิดจากรักจริงจากใจ รักชั่วนิรันดร์ รักกันเรื่อยไป ดื่มด่ำฤทัย ไม่คลายใจรักกัน รักซ่านทรวง ซึ้งดวงจิต ความรักฝังติด ชิดชมผูกพัน รักเราหวานชื่น ทุกคืน ทุกวัน ไม่แปร รักปัน เปลี่ยนใจไปให้ใคร ตัวตาย ยังภักดีต่อเธอ ไม่หวั่นไหว รักเรื่องรองผ่องใส เอารักฝากโลก ลอยลมไว้สิ้นใจ รักยัง ไม่ตาย ไม่ตรม รักปักตรึงถึงภพหน้า ความรักเหนือกว่าคำกวีเอ่ยชม ถึงโลกมลาย สูญตามสายลม ไม่เคยระทม ชื่นชมเพียงรักเดียว

Be the first to like.
loading...