เนื้อเพลง ทะเลไม่เคยหลับ – ฟอร์ด สบชัย

เพลง : ทะเลไม่เคยหลับ

ศิลปิน : ฟอร์ด สบชัย

เนื้อเพลง :

มองซิ มองทะเล เห็นคลื่นลมเห่ จูบหิน บางครั้ง มันบ้าบิ่น กระแทกหิน ดังครืนครืน ทะเลไม่เคยหลับใหล ใครตอบได้ไหม ไฉนจึงตื่น บางครั้ง ยังสะอื้น ทะเลมันตื่น อยู่ร่ำไป ทะเล หัวของเรา แฝงเอารักแอบเอาไว้ ดูซิเป็นไป ได้ตื่นใจเหมือนดังทะเลครวญ ยามหลับใหลชั่วคืน ก็ถูกคลื่นฝังปลุกฉันรัญจวญ ใจรักจึงเรรวน มิเคยจะหลับ เหมือนกับ ทะเล

Be the first to like.
loading...