เนื้อเพลง kae kum bauk lah – กระแต อาร์ สยาม

เพลง : kae kum bauk lah

ศิลปิน : กระแต อาร์ สยาม

เนื้อเพลง :

ดูแลตัวเองฮื้อดี กำนี้ตี้อ้ายอู้นั้น อาจฟังว่าห่วงใยกั๋น แต่ความจริงนั้นมันทำร้ายใจ๋ แต่ความจริงนั้นมันทำร้ายใจ๋ หากกึ๊ดห่วงใยกั๋นจริง แล้วทิ้งกันได้จะใด อู้อย่างอี้เหมือนมีเยื่อใย แต่อ้ายรู้มั้ยน้องเสียน้ำตา แต่อ้ายรู้มั้ยน้องเสียน้ำตา จ้วยเอากำหวังดี กำนี้ของอ้ายคืนไป เอากำฮักในหัวใจ ของน้องนั้นคืนปิ๊กมา จ้วยเอากำหวังดี กำนี้ของอ้ายคืนไป เอากำฮักในหัวใจ ของน้องนั้นคืนปิ๊กมา กำอู้ดี ดี กำนี้มันช้ำหนักหนา ถ้าอยากบอกลา บอกมาจะได้ทำใจ๋ * ดูแลตัวเองฮื้อดี กำนี้มันทำร้ายใจ๋ อาจใช้แทนความห่วงใย อย่าพูดได้ไหม ถ้าเป็นแค่คำลา อย่าพูดได้ไหม ถ้าเป็นแค่คำบอกลา (ซ้ำ *)

Be the first to like.
loading...