เนื้อเพลง สบตาความรัก – กุด จี่

เพลง : สบตาความรัก

ศิลปิน : กุด จี่

เนื้อเพลง :

เมื่อฉันสบตาเธอ ฉันเห็นขุนเขา และท้องฟ้า

เมื่อฉันสบตาเธอ ฉันเห็นดวงดาวและจันทรา

เมื่อฉันสบตาเธอ ฉันเห็น ทะเลและฝูงปลา

เมื่อฉันสบตาเธอ ฉันเห็นป่าไม้และสายน้ำ

ฉันเห็นความรัก เมื่อสบตาเธอ

ฉันเจอความรัก เมื่อเธอสบตา

ก่อเกิดความรัก เมื่อตาสบตา

รู้ตัวไหมว่า ฉันหลงรักดวงตาเธอ

เมื่อเธอสบตาฉัน เธอเห็นเงาดวงตาของเธอไหม

เมื่อเธอสบตาฉัน เธอเห็นความอ่อนไหวหรือเปล่า

เมื่อเธอสบตาฉัน เธออาจเห็นดวงจันทร์และดวงดาว

แล้วดวงใจฉันเหล่า เธอเห็นมันหรือเปล่าเธอ

ฉันเห็นความรัก เมื่อสบตาเธอ

ฉันเจอความรัก เมื่อเธอสบตา

ก่อเกิดความรัก เมื่อตาสบตา

รู้ตัวไหมว่า ฉันหลงรักดวงตาเธอ

หัวใจใครหนักแน่นดั่งขุนเขา

หัวใจใครยืนยาวดั่งท้องฟ้า

หัวใจใครเปิดกว้างดั่งทะเลและผืนป่า

หัวใจใครกันหนางดงามดั่งดวงดาว

หัวใจใครหนักแน่นดั่งขุนเขา

หัวใจใครยืนยาวดั่งท้องฟ้า

หัวใจใครเปิดกว้างดั่งทะเลและผืนป่า

หัวใจใครกันหนาอยู่ในดวงตาของเธอ

ฉันเห็นความรัก เมื่อสบตาเธอ

ฉันเจอความรัก เมื่อเธอสบตา

ก่อเกิดความรัก เมื่อตาสบตา

รู้ตัวไหมว่า ฉันหลงรักดวงตาเธอ

Be the first to like.
loading...