เนื้อเพลง ไม่ไว้ใจตัวเอง – ปั๊ป เปรื่องปราชญ์

เพลง : ไม่ไว้ใจตัวเอง

ศิลปิน : ปั๊ป เปรื่องปราชญ์

เนื้อเพลง :

แค่คนจริงจัง ก็แค่คนจริงใจ ไม่มีอะไรสูงส่ง ไม่ชอบอะไร ก็พูดไปตรง ๆ ไม่มีคารมคมคาย แค่ปุถุชน เป็นแค่คนเดินดิน เหมือนคนมากมายทั่วไป ไม่เลวเกินไป แต่ไม่ดีเกินใคร ผมก็แค่คนธรรมดา * ความรู้สึกยังมีนะคุณ ไม่ใช่อิฐ ใช่ปูนที่ไหน ** อย่ามาทำเป็นกันเอง อย่ามาทำเป็นลองใจ อย่ามาทำตัวเป็นไฟใกล้น้ำมัน *** คนอย่างผมไม่กล้าคิดต่อให้คิดก็ไม่หวัง แต่ถ้าขืนคุณยังมาใกล้ชิดกัน อย่าหาว่าไม่เตือน รู้ว่าคุณมอง ว่าผมเป็นคนดี แต่ผมเองก็มีหัวใจ ผมเชื่อใจคุณ ว่าไม่คิดอะไร แต่ผมไม่เชื่อใจตัวเอง (ซ้ำ *, **, *** ) เพราะว่าผมรู้ ว่าไม่คู่ควร ถึงได้พยายามถอยไป รู้ก็ทั้งรู้ จะยังมาทำไม โอว์…โอว์…โอว์… (ซ้ำ **) คนอย่างผมไม่กล้าคิด ต่อให้คิดก็ไม่หวัง แต่ถ้าขืนคุณยังมาใกล้ชิดกัน จะรักคุณจริง ๆ

Be the first to like.
loading...