เนื้อเพลง อยู่อย่างสิงห์ – วิสา คัญทัพ

เพลง : อยู่อย่างสิงห์

ศิลปิน : วิสา คัญทัพ

เนื้อเพลง :

อยู่อย่างสิงห์ อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ลบล้างไม่ได้ ลบลายไม่ลง

อยู่อย่างสิงห์ ตัวจริงมั่นคง แกร่งกล้าทรนงคู่คงธรณี

เสียงเพลงสะท้อนวิญญาณ พงศ์เผ่า นมนาน บุพการี

ทรงพลัง เข้มขลังชีวี แห่งศักดิ์และศรี สุนทรีย์คีตา

แล่นแตรพลิ้วพรมลมไผ่ ลายแคนหลั่งไหลบอกความเป็นมา

ลาวไทยไม่ธรรมดา โลกน้อมศรัทธา ลีลาเสียงแคน

เสียงเพลงสะท้อนจิตใจ กึกก้องอยู่ในระนาดที่ตี

เลือดเนื้อเชื้อชาติหลั่งพลี อุ่นอกปฐพีเพลงกวีร้อยกรอง

ขลุ่ยผิวพลิ้วลมพรมพราย เพลงจากลมไม้ เป่าใจไหลล่อง

ลีลา นกกา จำลอง ต้นฉบับของทำนอง เป่าลม

ดนตรีก็มีวิญญาณ สะท้อนหลักฐาน รากเหง้าเผ่าพงศ์

เป็นคนให้เป็นคนตรง ยืนหยัดมั่นคง ทรนงอย่างสิงห์

เสียงซอล้อไวโอลิน ได้รับได้ยินได้กลิ่นเสียงดี

ซ่อนลายคล้ายทางวิธี แต่ต่างวิถีชีวีวิญญาณ

โตดตงเสียงพิณโตดตง ทางเดินมั่นคงประสงค์สืบสาน

ทางพิณชัดเจนเชี่ยวชาญ สนุกสนาน เชิญท่าน เดี่ยวพิณ

ดนตรีก็มีวิญญาณ สะท้อนหลักฐาน รากเหง้าเผ่าพงศ์

เป็นคนให้เป็นคนตรง ยืนหยัดมั่นคง ทรนงอย่างสิงห์

อยู่อย่างสิงห์ อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ลบล้างไม่ได้ ลบลายไม่ลง

อยู่อย่างสิงห์ ตัวจริงมั่นคง แกร่งกล้าทรนง คู่คงธรณี

อยู่อย่างสิงห์ อยู่อย่างสิงห์ อยู่อย่างสิงห์ อยู่อย่างสิงห์

Be the first to like.
loading...