เนื้อเพลง ma girl – bigbang

เพลง : ma girl

ศิลปิน : bigbang

เนื้อเพลง :

MY GIRL – BIG BANG

My girl My girl My girl

My girl My girl My girl

[Verse 1]

Baby girl นอล ชอม มัน นัท ซึล เต บู ทอ

U know อุน มยอง งิ รัน กอล นึ กยอท ซอ เน มัม ซก เก Oh

เม อิล นอ บัก เกน เซง กัก กิ อัน นา โอ นึล โด

นุน กัม มา นอล กึ ริ มยอ นัน จัม โมท ชิ รู โก

(เด เช ออ ดิ เอ อิท นึน กอ นิ) เม อิล บัม เน เก

(โจ กึม ดอ ชอน ชอน ฮี) ดา กา วา Baby

(เน กึ นึน บิท ชึ โร) ดัล คม ฮัน กึ นุน บิท ชึ โร

(Don’t wanna let you go) Just let me hold you

[Hook]

My girl My girl My girl กึ เด ยอ นัล อัน นา จวอ โย

My girl My girl My girl เน เก โร ดา กา วา จวอ โย

My girl My girl My girl ยอง วอน ฮี ตอ นา จิ มา โย

My girl My girl My girl Just you are the always be my girl

[Verse 2]

จัม ดึน นอ เอ ออล กุล เร อิบ มัท ชุน เช โร อิ เด โร Stopped

ชิ กัน นิ มอม ชวอ บอ รยอท ซึ มยอน เฮ

I love you and I trust you

ออน เจ นา กึ เดล วี เฮ ซา นึน นา รัน กอท ซึล ye

(เด เช ออ ดิ เอ อิท นึน กอ นิ) โด เด เช ออ ดิ เอ

(โจ กึม ดอ ชอน ชอน ฮี) ตอ นา กา จุล เร

(เน กึ นึน บิท ชึ โร) Oh no

(Don’t wanna let you go) That’s you’re always be ma girl

[Hook]

My girl My girl My girl กึ เด ยอ นัล อัน นา จวอ โย

My girl My girl My girl เน เก โร ดา กา วา จวอ โย

My girl My girl My girl ยอง วอน ฮี ตอ นา จิ มา โย

My girl My girl My girl Just you are the always be my girl

[RAP]

Hey ma girl How ya feel ซึล พึม มิ มิล รยอ วา มอล รอ จิ จิ อัน กิล

Oh ma dear มา อึม มิ ดา กิล จิน ชิม มึล อัล รา จวอ กึ เด ยอ นา เอ บิท

โอ นึล โด เฮ กา โต จอ มู เน โย ดัง ชิน เน อิ รึม มึล นัน บู รึ เน โย

เม อิล เฮ เม โย เน มก กิ เม ยอ ดอ กิพ พิ เพ ออ จิน ซัง ชอ นึน นัล โด รยอ เน โย

อิ เจ นึน มม มิ จิ ชิล เด โร จิ ชยอ มอ ริ กา จิ มิ ชิล จิ กยอง งิ ยา

ออ ซอ วา ซอ อิ กิล โก โด กิน กิน บัม มึล บิ ชวอ จวอ บู ทัก กิ ยา

อิ รอ เก มอล โก มอน เด ซอ นอล บุล รอ ซู เบก บอน ดเว เซ กิ มยอ บุล รอ

Ma life for love You that’s all about you

นิ กา โบ โก ชิพ พอ โต ดา ชิ อุล รอ

เน เก โร โทล รา โอล ซู ออบ เกท นิ

นิ กา ออบ ชิน ซุม โด โมท ชวี เกท จิ

โทล รา วา ดัล รา โก มก โน ฮา บุล รอ บวา โด

นอ มู นึท จึน กอ นิ Baby

[Hook]

My girl My girl My girl กึ เด ยอ นัล อัน นา จวอ โย

My girl My girl My girl เน เก โร ดา กา วา จวอ โย

My girl My girl My girl ยอง วอน ฮี ตอ นา จิ มา โย

My girl My girl My girl Just you are the always be my girl

Be the first to like.
loading...