เนื้อเพลง รักฉันนั้นเพื่อเธอ – เอิร์น

เพลง : รักฉันนั้นเพื่อเธอ

ศิลปิน : เอิร์น

เนื้อเพลง :

ถึงจะแสนไกล ไกลถึงใต้หล้า สุดขอบฟ้าแสนไกล ไกลเพียงดวงดาว ฉันหรืออาทร แม้จะร้อนดังตะวัน กำลังใจฉันยังคงมั่น ใจฉันไม่เคยหวั่นต่อขวากหนาม ขอให้เธอรักฉันเต็มดวงใจ ถึงจะทุกข์เท่าไรจะสู้ทน ดุจดังขุนเขาหรือจะไปสน ต่อลมฝนฟ้าดิน ถึงจะแสนนาน นานนับแรมปี แต่ฉันนี้เฝ้าคอย คอยวันคืนมา มาเป็นคู่ใจ เก็บรักไว้คงมั่น กาลเวลาหรือจะมาเกี่ยว ใจฉันยังเด็ดเดี่ยวอยู่เสมอ ฉันยังซึ้งถึงวันที่เธอกับฉัน พรั่ารักรำพันเพียงเราสอง รักที่แสนหวาน รักที่แสนหวาน รักฉันนั้นเพื่อเธอ ทั้งหมดทั้งหัวใจ เธอคงรู้ฉันมีไว้ให้เธอผู้เดียว จะห่างกันแสนไกล ก็ไม่มีเปลี่ยนแปลง

Be the first to like.
loading...