เนื้อเพลง เธอทำเกินไป – the sun

เพลง : เธอทำเกินไป

ศิลปิน : the sun

เนื้อเพลง :

บอกตรงตรง

ตกลงใจกับเธอแล้ว

ไม่คิดจะไป รักใครอื่น

อยากมีเธอ อยู่เคียงกันตลอดไป

เธอทำให้ฝันละเมอ ไปไกล

แต่รู้ไหมอะไร ทำใจฉันเปลี่ยน

เธอคือหนึ่ง ในบทเรียน

ที่มันหนักหนา

เพราะเธอทำเกินไป

ลำบากเพียงไหน

ไม่เห็นเธอเคยมาแคร์

เพราะเธอทำเกินไป

เจ็บป่วยเจียนตาย

ไม่เห็นเคยมาดูแล

ตลอดเวลา

บอกโปรยปราย แต่คำหวาน

รัก นี้หมดใจ เหนือใครอื่น

จะดูแล จะห่วงใยกันไม่ทอดทิ้ง

ดังคำมั่น ของความจริงใจ

แต่รู้ไหมอะไร ทำใจฉันเปลี่ยน

เธอคือหนึ่ง ในบทเรียน

ที่มันหนักหนา

เพราะเธอทำเกินไป

ลำบากเพียงไหน

ไม่เห็นเธอเคยมาแคร์

เพราะเธอทำเกินไป

เจ็บป่วยเจียนตาย

ไม่เห็นเคยมาดูแล

ดนตรี 12 ห้อง..11…

12… รู้ไหมอะไร

ทำใจฉันเปลี่ยน

เธอคือหนึ่ง ในบทเรียน

ที่มันหนักหนา

เพราะเธอทำเกินไป

ลำบากเพียงไหน

ไม่เห็นเธอเคยมาแคร์

ก็เพราะเธอทำเกินไป

เจ็บป่วยเจียนตาย

ไม่เห็นเคยมาดูแล

Be the first to like.
loading...