เนื้อเพลง มัจฉาร่วมข้อง version original – อำนวยศิลป์ สโมสร

เพลง : มัจฉาร่วมข้อง version original

ศิลปิน : อำนวยศิลป์ สโมสร

เนื้อเพลง :

พวกเรา… ร่วมอาจารย์สถานศึกษาอำนวยศิลป์ถิ่นประสิทธิ์วิทยา อำนวยศิลป์ถิ่นประสิทธิ์วิทยา ดั่งมัจฉาร่วมพวกพ้องข้องเดียวกัน ใครดีคณะก็ดีมีเกียรติ ใครประกอบมิชอบก็เบียน ให้เสื่อมสรรพ์ ฉะนี้แหละนะคณะเราพลัน ประสิทธิ์นิรันดร์ แต่ความดี

คณะเราไม่ยอมให้ด้อยถอยลง ต่ำเราต้องค้ำชูให้สูงจรุงศรี ชมพู-ม่วงอยู่ที่ใดชัยต้องมี ชมพู-ม่วงสองสีนี้คือดวงใจ เชื่อเถิดๆ เราไม่ให้ต่ำลง เชื่อเถิดๆ เราก้าวหน้าตรงไป จรรยาวิชาและกีฬาใดใด เราต้องประคองเอาไว้ระดับที่ดี

Be the first to like.
loading...