เนื้อเพลง loving you – lee so eun

เพลง : loving you

ศิลปิน : lee so eun

เนื้อเพลง :

고마워요

โค มา วอ โย

닿을 듯 그대 옆에 있기에

ทา อึล ทึด คือ เด ยอ เพ อิท กี เอ

더는 내일이 나 두렵지 않죠

ดา นึน เน อี รี นา ทู รยอบ จี อัน จโย

사랑땜에 힘든 거

ซารัง เท เม ฮิม ดึน กอ

이별땜에 아픈 거

อี บยอล เท เม อา พึน กอ

영화 속에만 있었으면 해

ยอง ฮวา โซ เก มัน อิท ซอท ซือ มยอน เฮ

언제나 난 믿었죠

ออน เจ นา นัน มี ดอท จโย

내 반쪽 그대라고

เน พัน จก คือ เด รา โก

너무나 익숙해서 늘 불안했었던 나를

นอ มู นา อิก ซุก เค ซอ นึล พู ริน เฮท ซอท ตอน นา รึล

너무나 행복해서 많이 울었던 나를

นอ มู นา เฮง บก เค ซอ มา นี อู รอท ตอน นา รึล

말없이 안아주었죠

มา รอป ซี อา นา จู ออท จโย

이제는 안아줘

อี เจ นึน อา นา จวอ

보여요 그대 맘 바라보기만 해도

โพ ยอ โย คือ เด มัม พา รา โพ กี มัน เฮ โต

사랑해 사랑해요

ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ โย

말로는 다 못할 만큼

มัล โร นึน ทา มท ทัล มัน คึม

알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도

อา รา โย คือ เด มัม อา มุ มัล โต อัน เฮ โต

사랑해 사랑해요

ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ โย

눈물을 잊을 만큼 사랑해요

นุน มู รึล อี ซึล มัน คึม ซา รัง เฮ โย

미물조차 예뻐요

มี อุล โต ชา เย ปอ โย

혼자가 아니기에

ฮน จา กา อา นี กี เอ

더는 어둠도 난 무섭지 않죠

ตอ นึน ออ ทุม โต นัน มู ซอบ จี อัน จโย

스쳐가는 연인은

ซือ ชยอ กา นึน ยอ นี นึน

가슴시린 얘기는

กา ซึม ซี ริน เย กี นึน

소설 속에만 있었으면 해

โซ ซอล โซ เก มัน อิท ซอท ซือ มยอน เฮ

언제나 난 믿었죠

ออน เจ นา นัน มี ดอท จโย

내 반쪽 그대라고

เน พัน จก คือ เด รา โก

너무나 익숙해서 늘 불안했었던 나를

นอ มู นา อิก ซุก เค ซอ นึล พู ริน เฮท ซอท ตอน นา รึล

너무나 행복해서 많이 울었던 나를

นอ มู นา เฮง บก เค ซอ มา นี อู รอท ตอน นา รึล

말없이 안아주었죠

มา รอป ซี อา นา จู ออท จโย

이제는 안아줘

อี เจ นึน อา นา จวอ

보여요 그대 맘 바라보기만 해도

โพ ยอ โย คือ เด มัม พา รา โพ กี มัน เฮ โต

사랑해 사랑해요

ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ โย

말로는 다 못할 만큼

มัล โร นึน ทา มท ทัล มัน คึม

알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도

อา รา โย คือ เด มัม อา มุ มัล โต อัน เฮ โต

사랑해 사랑해요

ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ โย

눈물을 잊을 만큼 사랑해요

นุน มู รึล อี ซึล มัน คึม ซา รัง เฮ โย

보여요 그대 맘 바라보기만 해도

โพ ยอ โย คือ เด มัม พา รา โพ กี มัน เฮ โต

사랑해 사랑해요

ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ โย

말로는 다 못할 만큼

มัล โร นึน ทา มท ทัล มัน คึม

알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도

อา รา โย คือ เด มัม อา มุ มัล โต อัน เฮ โต

사랑해 사랑해요

ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ โย

눈물을 잊을 만큼 사랑해요

นุน มู รึล อี ซึล มัน คึม ซา รัง เฮ โย

보여요 그대 맘 바라보기만 해도

โพ ยอ โย คือ เด มัม พา รา โพ กี มัน เฮ โต

사랑해 사랑해요

ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ โย

말로는 다 못할 만큼

มัล โร นึน ทา มท ทัล มัน คึม

알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도

อา รา โย คือ เด มัม อา มุ มัล โต อัน เฮ โต

사랑해 사랑해요

ซา รัง เฮ ซา รัง เฮ โย

눈물을 잊을 만큼 사랑해요

นุน มู รึล อี ซึล มัน คึม ซา รัง เฮ โย

———————————–

ขอบคุณ ที่อยู่เคียงข้างฉัน

พรุ่งนี้ ฉันคงไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้ว

เพราะ ความเจ็บปวดจากความรัก ….

จะมีแค่ในหนังเท่านั้น

ฉันเชื่อเสมอว่าอีกครึ่งนึงของฉันคือคุณ

เรา ผูกพันกันมากมายเหลือเกิน

เรา มีความสุขมากมายเหลือเกิน

ไม่ต้องมีคำพูดอะไรมากมายในตอนนี้ ….. ฉันมีแค่คำๆเดียว

คุณลองดูข้างในหัวใจ

ไม่มีคำไหนนอกจากคำว่า … รัก ….รักคุณ

ในใจมีเพียงคำนี้ คำเดียว

รัก รักคุณ …รักคุณเท่ากับน้ำตา ที่ หยดลงมามากมาย

สายฝนก็ยังดูสวยงาม.. แม้ตอนที่ต้องอยู่ลำพัง

ฉันไม่ต้องกลัวความมืดอีกต่อไป

คนรักที่มีจิตใจชาเย็น

ก็จะมีแค่ในนิยายเท่านั้น

ฉันเชื่อเสมอว่าอีกครึ่งนึงของฉันคือคุณ

เรา ผูกพันกันมากมายเหลือเกิน

เรา มีความสุขมากมายเหลือเกิน

ไม่ต้องมีคำพูดอะไรมากมายในตอนนี้ ….. ฉันมีแค่คำๆเดียว

คุณลองดูข้างในหัวใจ

ไม่มีคำไหนนอกจากคำว่า … รัก ….รักคุณ

ในใจมีเพียงคำนี้ คำเดียว

รัก รักคุณ …รักคุณเท่ากับน้ำตา ที่ หยดลงมามากมาย

Be the first to like.
loading...