เนื้อเพลง ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว – หม่งม้ง

เพลง : ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

ศิลปิน : หม่งม้ง

เนื้อเพลง :

เด็กดีพันธุ์แท้ไม่ใช่แค่น่ารักน่าชัง จะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์

ต้องตั้งใจเรียนต้องหมั่นอ่านเขียนเลิกทำเกียจคร้าน

ช่วยการช่วยงานที่บ้านสม่ำเสมอ

ต้องฝึกประหยัดมัธยัสถ์ให้เป็นนิสัย และมีน้ำใจเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีย์

ใครทำของหายถ้าหากเก็บได้รีบคืนทันที

เรื่องทำความดีไม่ต้องมัวไปรีรอ

Hook:ไม่มีใครเห็นก็ไม่เห็นเป็นไร ถ้าตัวเราแน่ใจและตั้งมั่นเด็ดเดี่ยว

ความสุขที่ใจเกิดจากทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว ถึงใครไม่รู้ แค่ตัวเรารู้ก็พอ

เก็บคำว่าเดี๋ยวฝังลงดินอย่าขุดมาใช้ เปลี่ยนความคิดใหม่จากรอมาเป็นเริ่มแทน

ไม่ยากใช่ไหมใครทำได้ให้เป็นอุลตร้าแมน

ถ้าคิดทำดีไม่ต้องให้ใครมาสั่ง

Be the first to like.
loading...