เนื้อเพลง ya..ya..ya.. – ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เพลง : ya..ya..ya..

ศิลปิน : ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

เนื้อเพลง :

บอกว่าอย่า อย่า อย่า มาทำให้ใจเราคิดถึง เธอ เธอ เธอ เธอ มาทำให้ชอบ แล้วก็จากไป มา มา มา เติมเชื้อ เติมไฟให้รู้สึก มา ดึง ดึง ดึง ดึง ดึงฉันให้เล่นอยู่กับไฟ บอกว่าอย่า อย่า อย่า มาทำให้ใจเราคิดลึก เธอ เธอ เธอ เธอ ทำฉันให้อยากแล้วก็จากไป มา มา มา ไหน ไหนเธอทำให้ฉันติด ติด ติด ติด ติด ติดรักติดใจเธอเข้าแล้ว (ดนตรี) (ซ้ำ เอ บี ) * อย่านะ อย่าหยุดได้โปรด ให้ฉันรู้ลีลาความรัก อย่านะ อย่าหยุดรักเลย ปล่อยให้ฉันรักเธอ มันหยุดไม่ได้ (ซ้ำทั้งหมด) (ซ้ำ * 2 ครั้ง )

Be the first to like.
loading...