เนื้อเพลง รอวันเจ็บ – pink

เพลง : รอวันเจ็บ

ศิลปิน : pink

เนื้อเพลง :

ก็รู้เธอยังไม่ลืม คนนั้น ที่เธอเคยผูกพัน

ส่วนฉันที่อยู่ข้างๆเทอนั้น เหมือนเธอไม่รักและอยากลืม

ฉันเข้าใจเทอดี เทอมีฉันเพราะความผิดพลั้งไม่ตั้งใจ

ที่เทอเข้ามาเพราะเหงาใจ ฉันไม่ใช่ใครที่เทอรอคอย

รู้ตัวไม่อาจแทนที่เขา แม้ทำดีแค่ไหน ไม่ช้าเทอก็ต้องไป

ฉันคงมีสิทธิ์เพียงแค่นี้ แค่ซื้อเวลาเอาไว้ รอเทอไปและเตรียมตัวเตรียมใจ รอวันเจ็บ

ความรักไม่อาจฝีนกัน สุดท้ายฉันคงต้องปล่อยไป

วันนี้ทำได้แค่รักหมดใจ แม้เทอยังรักใครก็ตาม

ฉันเข้าใจเทอดี เทอมีฉันเพราะความผิดพลั้งไม่ตั้งใจ

ที่เทอเข้ามาเพราะเหงาใจ ฉันไม่ใช่ใครที่เทอรอคอย

รู้ตัวไม่อาจแทนที่เขา แม้ทำดีแค่ไหนไม่ช้าเทอก็ต้องไป

ฉันคงมีสิทธ์เพียงแค่นี้ แค่ซื้อเวลาเอาไว้ รอเทอไปและเตรียมตัวเตรียมใจรอวันเจ็บ

รู้ตัวไม่อาจแทนที่เขา แม้ทำดีแค่ไหนไม่ช้าเทอก็ต้องไป

ฉันคงมีสิทธิ์เพียงแค่นี้ แค่ซื้อเวลาเอาไว้ รอเทอไปและเตรียมตัวเตรียมใจรอวันเจ็บ

รอวันเจ็บ…

Be the first to like.
loading...