เนื้อเพลง bo peep bo peep – t-ara

เพลง : bo peep bo peep

ศิลปิน : t-ara

เนื้อเพลง :

*Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah!

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah, Ah!

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah, Ah!

첨부터 질투만 자꾸 부리고

ชอม-พู-ทอ จิล-ทู-มัล จา-คู บู-รี-โก

คุณมันเป็นพวกขี้หึงตั้งแต่แรก

다른 사람과 있냐고 안심하는 나

ดา-รึน ซา-รัม-กวา อิซ-นยา-โก อัน-ชิม-ฮา-นึน-นา

คุณมักจะกล่าวหาว่าฉันอยู่กับคนอื่น

이젠 나에게 늦었다고 말하는 너

อี-เจน นา-เอ-เก นึซ-ซอซ-ดา-โก มัล-ฮา-นึน-นอ

คุณบอกว่า คุณน่ะเบื่อฉันแล้ว

화 좀 내지 말아줘 Bo Peep

ฮวา จม แน-จี มัล-อา-จวอ Bo Peep

อย่าโกรธไปเลย Bo peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah!

너무 너무나 착했던 네가

นอ-มู นอ-มู-นา ชัค-แฮซ-ดอน เน-กา

คุณเคยเป็นคนที่ใจดีมาก

나한테 오니 나한테 오니 나한테 오니 변했어

นา-ฮัน-เท โอ-นี นา-ฮัน-เท โอ-นี นา-ฮัน-เท โอ-นี พยอน-แฮซ-ซอ

คุณได้เปลี่ยนไปเพราะฉัน เพราะฉัน เพราะฉัน

나를 너무 사랑했던 네가

นา-รึล นอ-มู ซา-รัง-แฮซ-ดอน เน-กา

คุณรักฉันมาก

지금 모습, 지금 모습은

จี-กึม โม-ซึบ จี-กึม โม-ซึบ-พึน

และตอนนี้ ตอนนี้

Follow me Follow me 나를 따라 Follow me

Follow me Follow me นา-รึล ตา-รา Follow me

Follow me Follow me ตามฉันมาสิ Follow me

… 가라니 가라니 가라 넌 너무 좋은 걸

… กา-รา-นี กา-รา-นี กา-รา นอน นอ-มู จน-ฮึน กอล

… ฉันชอบคุณ คุณ คุณ มาก

I`m so sorry i`m not amazing

화내지마 자 웃어줘 이제 그만 화 풀어

ฮวา-แน-จี-มา จา อุซ-ซอ-จวอ อี-เจ กือ-มัน ฮวา พูล-รอ

อย่าโมโหเลย ยิ้มสิ อย่าโกรธเลยนะ

(repeat *)

1,2,3,4,5…

보고싶다고 자꾸만 전화했었고

พา-โก-ชิบ-ดา-โก-จา-คู-มัน จอน-ฮวา-แฮซ-ซอซ-โก

คุณโทรหาฉันเพื่อบอกว่าคุณคิดถึงฉัน

빨리 오라고 재촉만 자꾸 하는 나

พัล-รี โอ-รา-โก แจ-ชก-มัน จา-กู ฮา-นัน นา

คุณเคยบอกฉันเสมอว่าให้รีบหน่อย

이런 내가 너무 지겹다고 말하는 너

อี-รอน แน-กา นอ-มู จี-กยอบ-ดา-โก มัล-ฮา-นึน นอ

ตอนนี้คุณกลับบอกว่าคุณเบื่อฉันแล้ว

화 좀 내지 말아줘 Bo Peep

ฮวา จม แน-จี มัล-รา-จวอ Bo Peep

อย่าโกรธเลยนะ Bo peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah!

한 순간 보며 웃었던 네가

ฮัน ซุน-กัน โพ-มยอ อุซ-ซอซ-ดอน เน-กา

เพียงครั้ง ที่คุณยิ้มให้ฉัน

나한테 오니 나한테 오니 나한테 오니 변했어

นา-ฮัน-เท โอ-นี นา-ฮัน-เท โอ-นี นา-ฮัน-เท โอ-นี พยอน-แฮซ-ซอ

คุณเปลี่ยนไปเพราะฉัน เพราะฉัน เพราะฉัน

내 말을 다 받아주던 네가…

แน มัล-รึล ดา พัด-ดา-จู-ดอน เน-กา…

คุณเคยยอมรับฉันได้เสมอ …

**Follow me Follow me 나를 따라 Follow me

Follow me Follow me นา-รึล ตา-รา Follow me

Follow me Follow me ตามฉันมาสิ Follow me

… 가라니 가라니 가라 넌 너무 좋은 걸

… กา-รา-นี กา-รา-นี กา-รา นอน นอ-มู จด-ฮึน-กอล

… ฉันชอบคุณ คุณ คุณ มาก

I`m so sorry i`m not amazing

화내지마 자 웃어줘 이제 그만 화 풀어

ฮวา-แน-จี-มา จา อุซ-ซอ-จวอ อี-เจ กือ-มัน ฮวา พูล-รอ

อย่าโมโหเลย ยิ้มสิ อย่าโกรธเลยนะ

(repeat *)

이런 나의 모습이 널 힘들게 할 줄은 몰랐어

อี-รอน นา-เย โม-ซึบ-พี นอล ฮิม-ดึล-เก ฮัล จุล-รึน มล-รัซ-ซอ

ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าฉันนั้นได้ทำให้คุณทุกข์ใจ

다시 이뤄졌다고 하지마We got Together

ดา-ชี อี-รวอ-จยอซ-ดา-โก ฮา-จี-มา We got Together

อย่าพูดว่าตอนนี้คุณเกลียดทุกสิ่ง มันจะมีทางไหนที่ We got Together

(repeat **)

(repeat *)

Be the first to like.
loading...