เนื้อเพลง แค่เพียงเพราะรัก – เจนิเฟอร์ คิ้ม

เพลง : แค่เพียงเพราะรัก

ศิลปิน : เจนิเฟอร์ คิ้ม

เนื้อเพลง :

คงมีบางที ที่เธอได้เห็น ร่องรอยน้ำตา

มันคือเวลา ที่เธอได้ทำให้ฉัน ได้คิดอะไร

ที่มันเป็นเพียง เรื่องราวส่วนหนึ่ง ของเรื่องใหญ่

ที่คนอย่างเธอ ไม่เคยใส่ใจ

ก็คนอย่างเธอ ไม่พร้อมจะจริงจัง

อย่าปฏิเสธ อะไรอีกฉัน ไม่ขอรับฟัง

ความจริงบางครั้ง เรามองต่างมุม และต่าง แง่คิดของใคร

แต่ตัวเธอเอง ไม่เคยจะยอมเข้าใจ

ว่าคนอย่างเธอ ต้องการมากมาย จนเธอไม่คิดถึงฉัน

มันคงเป็นกรรม ที่ต้องเกิดมา เพื่อเขา..

หรือเพราะว่าเป็น ตัวเราเกิดมาเพื่อเสียใจ

กับสิ่งที่เขาทำลายและทำทิ้งไว้

แค่เพียงเพราะรักเราจึงอภัย

แต่แล้วทำไม เราจึงต้องรัก

เธอเคยเอาใจ ห่วงใยและพร้อม อภัยให้กัน

ไม่พูดสักคำ แต่เธอก็รู้ทุกครั้ง ฉันคิดอะไร

แต่พอนานวัน ทุกอย่างจืดจาง เลือนหายไป

เมื่อคนอย่างฉัน รักเธอหมดใจ

กลับมอง ข้ามใจของฉัน

มันคงเป็นกรรม ที่ต้องเกิดมา เพื่อเขา..

หรือเพราะว่าเป็น ตัวเราเกิดมาเพื่อเสียใจ

กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้

แค่เพียงเพราะรัก เราจึงอภัย

แต่แล้วทำไม เราจึงต้องรัก

มันต่างจากฝัน ที่เคยมีร่วมกัน

จากวันที่ยอม ทุ่มเทให้เธอทั้งใจ

จะขอให้ดูแลหัวใจ

กลับกลายมาเป็น ทำลาย สุขทุกข์ จะมีด้วยกัน

แต่แล้วที่แท้ ความสุขนั้น

เธอมีได้ แต่ทุกข์นั้น จะให้ใคร

จะให้ฉัน ให้เพียงฉัน ให้แต่ฉัน เก็บเอาไว้หรือเธอ..

มันคงเป็นกรรม ที่ต้องเกิดมา เพื่อเขา..

หรือเพราะว่าเป็น ตัวเรา เกิดมาเพื่อเสียใจ

กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้

แค่เพียงเพราะรัก เราจึงอภัย แต่แล้วทำไม เราจึงต้องรัก

มันคงเป็นกรรม ที่ต้องเกิดมา เพื่อเขา..

หรือเพราะว่าเป็น ตัวเรา เกิดมาเพื่อเสียใจ

กับสิ่งที่เขาทำลาย และทำทิ้งไว้

แค่เพียงเพราะรัก เราจึงอภัย

แต่แล้วทำไม เราจึงต้องรัก

Be the first to like.
loading...