เนื้อเพลง อย่างนี้ต้องรักเลย – lift oil

เพลง : อย่างนี้ต้องรักเลย

ศิลปิน : lift oil

เนื้อเพลง :

เกือบไปแล้ว โอะโอ เกือบไปแล้ว ก็เกือบเสียใจ ก็เกือบเสียใจ เกือบจะไป โอะโอ เกือบไปแล้ว ก็เกือบเสียคน ก็เกือบเสียคน เกือบไม่เห็นว่ามีใคร ว่ามีใคร ที่อยู่ตรงนี้ เกือบไม่รู้ ว่าโลกนี้ ดีกว่าที่เห็น เจอะแบบนี้ ฉันไม่ถอย เป็นอะไรก็ยอมเป็น เจออย่างเธอก็เย็น ไม่ไหว เจอะอย่างงี้ อะเจอะอย่างงี้ ชอบเลย เจอะอย่างงี้ อะเจอะอย่างงี้ ชอบเลย เจอะอย่างงี้ อะเจอะอย่างงี้ ใช่เลย เจอะอย่างงี้ อะเจอะอย่างงี้ เลี้ยงเลย ให้เลย ให้เลย ให้เลย ทั้งใจ อย่างงี้ต้องรักเลย จะไม่ท้อ โอะโอ จะไม่ท้อ ไม่กลัวเสียฟอร์ม แต่กลัวเสียเธอ เกือบจะไป โอะโอ เกือบไม่เจอ ก็เกือบเสียเธอ ก็เกือบเสียคน

Be the first to like.
loading...