เนื้อเพลง เอาใจซอยกัน – โปงลางสะออน อาร์ สยาม

เพลง : เอาใจซอยกัน

ศิลปิน : โปงลางสะออน อาร์ สยาม

เนื้อเพลง :

เอาใจซอยกัน

คำร้อง/ทำนอง ทรงฤทธิ์ ยมราชช่วย เรียบเรียง อิส ขอนแก่น

เอ้า ฮึด เอ้าฮึด ทนเอาแหน่เด้อพี่น้องเฮา อย่าเศร้าอย่าเหมิดความหวังวันข้างหน้าต้องมีหนทาง ก่อร่างสร้างตัดได้แท่ ฮึด รู้ก็รู้ว่าเหนื่อย เมื่อยเพราะทำงานหนัก คักเพราะเป็นคนแน่วันทั้งวันสู้งาน คร้านบ่มีให้เห็น เว้นเจ็บไข้ได้ป่วย เอ้าฮึด

ทนเอาแหน่เด้อพี่น้องเฮา ความเศร้าความหมองต้องหาย เรื่องจับจ่ายขอจงลดทอน

อดออมสร้างฝันเฮาด้วย หาความรู้สู้ต่อ ท้ออย่ามีให้เห็น เว้นแต่ทนบ่ได้

รู้ก็รู้ว่าหนัก พักหน่อยนึ่งก็ได้ แข็งใจไว้พวกเรา…เอ้าฮึด เอาใจซ่อยเด้อ (คอรัส เอาใจซ่อยเด้อ)

เอาใจซ่อยกัน (คอรัส เอาใจซ่อยกัน) สู้เพื่อความฝัน (คอรัส สู้เพื่อความฝัน)

เอาใจซ่อยกันบ้านเฮา (คอรัส เอาใจซ่อยกันบ้านเฮา) เอาใจซ่อยเด้อ (คอรัส เอาใจซ่อยเด้อ)

เอาใจซ่อยกัน (คอรัส เอาใจซ่อยกัน) ไม่ต้องแบ่งชนชั้น (คอรัส ไม่ต้องแบ่งชนชั้น)

ซ่อยกันหน่อยเดียวได้หย่าว

ทนเอาแหน่เด้อพี่น้องเฮา อย่าเศร้าอย่าเหมิดความหวัง มาวันนี้ต้องคอยเก็บฝัน เพื่อฝากลุกหลานบ้านเฮา…ฮึด เอาความรู้ทุกอย่าง สร้างให้เป็นความจริง วิ่งสู้งานเหมือนเก่า หนักให้พักกันหน่อย ซ่อยให้กำลังใจ สู้ไปพี่น้องบ้านเฮา…..เอ้าฮึด

Be the first to like.
loading...