เนื้อเพลง อาจเพราะ – cocktail

เพลง : อาจเพราะ

ศิลปิน : cocktail

เนื้อเพลง :

อาจจะเป็นเพราะฉัน ไม่อาจทนรื้นฟื้น

ให้รักเรากล้ำกลืนกันต่อไปได้ไหว

อาจจะเป็นเพราะเธอมีเขามาในใจ

ทำให้รักเราบางไปกว่าเดิม

อาจจะเป็นเพราะฉัน เริ่มหมดแรงและท้อ

นานเท่าไหร่ที่รอ รอคอยเธอเรื่อยไป

อาจจะเป็นเพราะใจเธอนั้นเริ่มสั่นไหว

เคยรักกันยังไงกลับลืม. .

อยากที่จะลืม เธอ ลบภาพเธอจากใจ

อยากที่จะลืม ไป ลบเธอจากวันนี้

เหนื่อยใจที่มีเธออยู่ เหน็ดเหนื่อยกับการรอคอย

จิตใจรับมาเลื่อนลอย เฝ้าคอยใครสักคน

ที่ยังคงมีความรักให้ไป แต่มันยิ่งไกลยิ่งห่าง

รักเราเลยดูจืดจาง หมดหนทางไปต่อ..

อาจจะเป็นเพราะฉัน เริ่มหมดแรงและล้า

มันถึงคราวต้องลา ลาแล้วจากกันไป

อาจเป็นเพราะใจเธอมีใครใหม่

หมดแล้วไม่มีอะไร..ไม่เหลือเลย

เหนื่อยใจที่มีเธออยู่ เหน็ดเหนื่อยกับการรอคอย

จิตใจรับมาเลื่อนลอย เฝ้าคอยใครสักคน

ที่ยังคงมีความรักให้ไป แต่มันยิ่งไกลยิ่งห่าง

รักเราเลยดูจืดจาง หมดหนทางไป

ต่อจากนี้ไป ไม่มีเธออีกแล้ว. . .

อยากที่จะลืม เธอ ลบภาพเธอจากใจ

อยากที่จะลืม ..ไป ลบเธอจากวันนี้

เหนื่อยใจที่มีเธออยู่ เหน็ดเหนื่อยกับการรอคอย

จิตใจรับมาเลื่อนลอย เฝ้าคอยใครสักคน

ที่ยังคงมีความรักให้ไป แต่มันยิ่งไกลยิ่งห่าง

รักเราเลยดูจืดจาง หมดหนทางไป

เหนี่อยใจที่มีเธอ..(อยู่ในใจฉันไปตลอด)

เหนื่อยใจที่รักเธอ..(อยู่ในใจฉันอยู่ที่เรา)

เหนื่อยใจที่เรามีเธอสองใจ..(อยู่ในใจ)

เหนี่อยใจที่มีเธอ..(อยู่ในใจฉันมีเพียงเธอ)

เหนื่อยใจที่รักเธอ..(อยู่ในใจฉันไปเสมอ)

เหนื่อยใจที่ยังมีเธอตลอดไป…

Be the first to like.
loading...