เนื้อเพลง ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหม – ปุ๊กกี้

เพลง : ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหม

ศิลปิน : ปุ๊กกี้

เนื้อเพลง :

ทำไม เธอไม่รัก

เธอไม่รัก เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

บอกทำไม ว่ารักกัน

น่ะบอกทำไม ว่าสัญญา

แต่เอาคนอื่น เข้ามา

เอามาแทน แล้วทิ้งฉันไป

ไม่อยากจะทน ต้องฝืนใจ

ไม่อยากเจอเธอ อยู่ข้างใคร

แต่จำเป็น ต้องถามใจ

เธอลองเคลีย ให้ฉันเข้าใจ

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ไม่เคยรัก กันเลยใช่ไหม

ที่ผ่านมา

ถึงทำ ไม่เหลือเยื่อใย

เธอเห็นฉัน ไม่มีความหมาย

หรืออย่างไร

เลยทิ้งกันไป อย่างนี้

ทำไม เธอไม่รัก

เธอไม่รัก เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

บอกทำไม ว่ารักกัน

น่ะบอกทำไม ว่าสัญญา

แต่เอาคนอื่น เข้ามา

เอามาแทน แล้วทิ้งฉันไป

ไม่อยากจะทน ต้องฝืนใจ

ไม่อยากเจอเธอ อยู่ข้างใคร

แต่จำเป็น ต้องถามใจ

เธอลองเคลีย ให้ฉันเข้าใจ

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ทำไม เธอไม่รัก เธอไม่รัก

เธอไม่รัก

ไม่เคยรัก กันเลยใช่ไหม

ที่ผ่านมา

ถึงทำ ไม่เหลือเยื่อใย

เธอเห็นฉัน ไม่มีความหมาย

หรืออย่างไร

เลยทิ้งกันไป อย่างนี้

(ทำไมทำซึ้ม ซึ้ม ซึม

ทำไมซึม ทำไมซึม

ทำไมทำซึ้ม ซึ้ม ซึม

ทำไมซึม ทำไมซึม

ทำไมทำซึ้ม ซึ้ม ซึม

ทำไมซึม ทำไมซึม

ทำไมทำซึ้ม ซึ้ม ซึม)

ไม่เคยรัก กันเลยใช่ไหม

ที่ผ่านมา

ถึงทำ ไม่เหลือเยื่อใย

เธอเห็นฉัน ไม่มีความหมาย

หรืออย่างไร

เลยทิ้งกันไป อย่างนี้

ไม่เคยรัก กันเลยใช่ไหม

ที่ผ่านมา

ถึงทำ ไม่เหลือเยื่อใย

เธอเห็นฉัน ไม่มีความหมาย

หรืออย่างไร

ไม่รักกันเลย ใช่ไหม

Be the first to like.
loading...