เนื้อเพลง ไว้ใจ – clash

เพลง : ไว้ใจ

ศิลปิน : clash

เนื้อเพลง :

เพราะรักจึงยอมทุกอย่าง

ก็คิดว่ายังเข้าใจ

ทุกครั้งที่เธอห่างหาย ยัง ไว้ ใจ

ยังยอมปล่อยเธอลำพัง

ไม่คิดว่าความไว้ใจ

จะกลายเป็นความเหินห่าง

ผลลัพธ์คือความจืดจาง

หมด หน ทาง จะทำ ให้เป็น เหมือนเดิม

สุดท้าย คือ เจ็บเจ็บ เจ็บ

บาด เจ็บ เจียนตาย

โดนเธอ ทำ เจ็บ ช้ำ จนตาย

จุดอ่อนจากการที่ไว้ ใจ

คือโดนทำร้ายแทบเสีย คน

จุดอ่อนจากการเชื่อถือ

คน บางคน มีผลคือต้องผิดหวัง

จุดจบก็คือต้องเสีย ใจ(ที่แท้คือความไว้ใจ)

รุนแรงเลวร้ายกว่าทุกครั้ง

(เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)

จุดจบมีรออยู่แล้ว ปลาย ทาง

คงรู้ว่าเป็นอย่างไร

เพราะคิดว่าความไว้ใจ

จะซื้อ หัวใจ ของเธอ

ฉันถึง เชื่อเธอเสมอ

เมื่อ พบ เจอ เธอเดินอยู่กับใครใคร

ไม่คิด ว่าใน ที่สุด เธอเอง จะปัน หัวใจ

ที่แท้ คนโดนทำร้าย คน แพ้ พ่าย

คือคนที่เชื่อใจเธอ

สุดท้าย คือ เจ็บเจ็บ เจ็บ

บาด เจ็บ เจียนตาย

โดนเธอ ทำ เจ็บ ช้ำ จนตาย

จุดอ่อนจากการที่ไว้ ใจ

คือโดนทำร้ายแทบเสีย คน

จุดอ่อนจากการเชื่อถือ

คน บางคน มีผลคือต้องผิดหวัง

จุดจบก็คือต้องเสีย ใจ(ที่แท้คือความไว้ใจ)

รุนแรงเลวร้ายกว่าทุกครั้ง

(เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)

จุดจบมีรออยู่แล้ว ปลาย ทาง

คงรู้ว่าเป็นอย่างไร

จุดอ่อนจากการที่ไว้ ใจ(ที่แท้คือความไว้ใจ)

คือโดนทำร้ายแทบเสีย คน

(เพราะรักจึงยอมไว้ใจ)

จุดจบมีรออยู่แล้ว ปลาย ทาง

คงรู้ว่าเป็นอย่างไร

เพราะรัก จึงยอมไว้ใจ

เพราะรัก จึงยอมไว้ใจ…

Be the first to like.
loading...