เนื้อเพลง ใครว่าอยู่เมืองนอกสบาย – the celebration

เพลง : ใครว่าอยู่เมืองนอกสบาย

ศิลปิน : the celebration

เนื้อเพลง :

เขาว่าอยู่เมืองนอกสบาย เขาว่าอยู่เมืองนอกสบายนะ จะเหาะไปดูไปอยู่เมืองนอกเมืองนาที่เลื่องลือว่าเป็นเมืองศิวิไลซ์ เป็นสุขอยู่ดีทั้งมีกินมีใช้ตึกรามใหญ่โตโกกว่าบ้านเราฝรั่งโด่งดังทั้งวิชาความรู้ความใหม่ความหรูเป็นผู้นำสมัยเรียนจบกลับมาได้ฟุตฟิตฟอไฟ เป็นความภูมิใจได้เชิดน่าชูตา เขาว่าอยู่เมืองนอกสบาย เขาว่าอยู่เมืองนอกสบายนะ ฝรั่งมากมายยังดูคล้ายกับเมืองร้าง เดินกอดเสื้อหนังยังหนาวจิตหนาวใจ เคยเด่นเรืองรองเพราะผมทองข่มไว้ เป็ยยใบ้เป็นบ้าอยากพูดภาษาไทย กิินแต่มาม่าเเพราะข้าวของมันแพงใช้จ่ายระแวงกลัวค่าเช้าไม่พอจะขาดพวกท้องก็ยังทนไหว แต่ขขาดจดหมายไทย อึดอัดเหมือนขาดใจ ใครว่าอยู่เมืองนอกสบายใครว่าอยู่เมืองนอกสบายนะ เลิกจากโรงเรียนต้องอ่านเขียนภาษา วันสุดสัปห์ดาซักรีดผ้าทำอาหารวันหยุดศุกร์เสาร์ต้องรีบเข้าทำงานช่วยแบ่งภาระทางบ้านให้เบาลง ลำบากลำเค็ญก็เป็นการลงทุน ก็นับว่าเป็นบุญได้เหิดหูเปิดตา ได้ฝึกได้ฝนอดทนศึกษา จะกลับมาพฒันาตัวเองและชาติไทยเขาว่าอยู่เมืองนอกสบาย(มันสบายๆไหม) เขาว่าอยู่เมืองนอกสบายนะ(มันจะจริงๆไหม)เขาว่าอยู่เมืองนอกสบาย(ไม่สบายๆ)ใครว่าอยู่เมืองนอกสบาย(ไม่สบายๆ)

Be the first to like.
loading...