เนื้อเพลง เธอจะรักใครก็ตามแต่ – 32 october

เพลง : เธอจะรักใครก็ตามแต่

ศิลปิน : 32 october

เนื้อเพลง :

ฉันก็รู้ว่ามันดีแล้ว…..ที่เธอเลือกเขา

และเราควรเลิกรา

ฉันยอมรับว่ามันหนักหนา….สำหรับฉัน

ที่จะลืมเธอได้ลง

มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะยังรักเธอต่อไป

ฉันก็รู้และเข้าใจแต่ยังไงก็ยังรัก

เธอจะรักใครก็ตามแต่ ฉันก็ยังจะรักเธอเพียงผู้เดียว

เธอจะรักใครก็ตามแต่ ฉันก็ยังจะรักเธอเพียงผู้เดียว

ผลสุดท้ายจะเป็นแบบไหน…..เป็นอย่างไร

จะยังคงไม่ลืม

แม้สุดท้ายจะต้องทนฝืน….กล้ำกลืน

จะยังคงรักเธอ

มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะยังรักเธอต่อไป

ฉันก็รู้และเข้าใจแต่ยังไงก็ยังรัก

เธอจะรักใครก็ตามแต่ ฉันก็ยังจะรักเธอเพียงผู้เดียว

เธอจะรักใครก็ตามแต่ ฉันก็ยังจะรักเธอเพียงผู้เดียว

มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะยังรักเธอต่อไป

ฉันก็รู้และเข้าใจแต่ยังไงก็ยังรัก

เธอจะรักใครก็ตามแต่ ฉันก็ยังจะรักเธอเพียงผู้เดียว

เธอจะรักใครก็ตามแต่ ฉันก็ยังจะรักเธอเพียงผู้เดียว

Be the first to like.
loading...