เนื้อเพลง สิ้นสุดกันที – fast hits

เพลง : สิ้นสุดกันที

ศิลปิน : fast hits

เนื้อเพลง :

เพลง สิ้นสุดกันที

ศิลปิน อิทธิ พลางกูร

Emดนตรี 4 ห้อง..3…

4… เหตุครั้งนี้ แค่เราสองคน อย่าดึงใครอื่น เข้ามาเกี่ยวพัน

เหตุเพราะฉัน หรือเธอสองเรา

เหตุและผล ต่างคน ไม่พอใจ ใช่ไหม.. ใช่ไหม..

เหมือนไฟที่ลุกโชน เข้าใส่กัน เมื่อต่างคน

ต่างไม่ยอม ก็แค่นั้น

เธอกับฉัน เดินมาสุดทาง สุดที่สอง เราทานทนได้

ไม่ต้องฝืน กล้ำกลืนต่อไป ไม่ต้องดี ต่อกันต่อไป

สิ้นสุดกันที.. สิ้นสุดกันที..

เหนื่อยยิ่งนัก หนทางรักเรา ดั่งโดนคำสาป ไม่ใช่คู่กัน

จบกันไป ไม่ทรมาน อยู่กันไปเจ็บนาน ทั้งสองเรา

ใช่ไหม.. ใช่ไหม..

ฉันจะเดิน ต่อไปอย่างมั่นคง ถึงแม้วันนี้ จะไม่มีเธอ

สิ้นสุดกันที.. สิ้นสุดกันที..

เหมือนไฟที่ลุกโชน เข้าใส่กัน เมื่อต่างคน

ต่างไม่ยอม ก็แค่นั้น เธอกับฉัน เดินมาสุดทาง

สุดที่สอง เราทานทนได้ ไม่ต้องฝืน กล้ำกลืนต่อไป

ไม่ต้องดี ต่อกันต่อไป สิ้นสุดกันที.. สิ้นสุดกันที..

ดนตรี 6 ห้อง..4…

5…6. ฉันจะเดิน ต่อไปอย่างมั่นคง

ถึงแม้วันนี้ จะไม่มีเธอ สิ้นสุดกันที.. สิ้นสุดกันที..

สิ้นสุดกันที.. สิ้นสุดกันที..

Be the first to like.
loading...