เนื้อเพลง เทวดาเดินดิน – แจ้ ดนุพล

เพลง : เทวดาเดินดิน

ศิลปิน : แจ้ ดนุพล

เนื้อเพลง :

ใช่อยากเด่น อยากเป็นเทวดา

เสื้อและผ้าเราก็แต่งเหมือนใครๆ

เราซื้อใน ตลาดขายของเก่าๆ

ไอ้ตัวเรา ก็เท่านี้

ใช่อยากเด่นเป็นผู้นำ หรือตาม

ยอมรับในความเท่ากัน บรรดามี

คนทุกคนมีค่างาม ในความดี

โลกจึงมี วันนี้ให้ฉัน

* ฉันเคย ล้มลุก คลุกคลาน

ผ่านชีวิต ทุกอย่าง

ตั้งหลายคราฉันเคยหลงทาง ห่างบ้าน ห่างคน เห็นใจ

** เป็นเทวดา แล้วใยต้องมา เดินดิน

ลืมเพดานดิน ถึงกินข้าวแกง ทุกมื้อ

เจียมตัวตน เพราะเราเป็นคน ซื่อๆ สองมือนี่สร้าง ตัวเอง

ใช่อยากเด่น เป็นผู้นำ หรือตาม

ยอมรับในความเท่ากัน บรรดามี

คนทุกคน มีค่างาม ในความดี

โลกจึงมี วันนี้ให้ฉัน

[ * , ** ]

*** เป็นเทวดา ฉันยังต้องมา ครวญเพลง

ตัวเองพอใจ เพราะเพลงไม่เคย คิดร้าย

เป็นตัวตน เพราะเราเป็นคน ง่ายๆ

ฉันเอง ใช่เทวดา ซักหน่อย

[ ** , *** ]

Be the first to like.
loading...