เนื้อเพลง ไม่เคลียร์ไม่ควง – ดาว มยุรี

เพลง : ไม่เคลียร์ไม่ควง

ศิลปิน : ดาว มยุรี

เนื้อเพลง :

ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ถ้าอยากให้ควงพี่ต้องเคลียต้องเคลีย

ดนตรี 4 ห้อง..3…

4. จะควงแต่คนโสด โสด

โดดใส่ล่ะแต่คนโสดซิง

แฟนเขาเราไม่สูงสิง

อกลูกผู้หญิงด้วยกันฉันแคร์

ถ้าตีล่ะทะเบียนถ้าบอก

ไม่หลอกล่ะไม่แยไม่แส ไม่มีผู้ดูแล

รีบมาหาน้องรับลองได้ควง

ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ถ้าอยากให้ควงพี่ต้องเคลียต้องเคลีย

ดนตรี 4 ห้อง..3…

4… จะมีแหละชีวิตคู่

ต้องดูทะลุทะลวง

ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ถ้ามีผู้หวงอย่ามาวอแว

ไม่โสดอย่าทำเป็นซ่า

อย่ามาสะเงาะสะแงะ

หล่อเหลาไม่เอาไม่แอะ

ถึงแน่แค่ไหน ไม่เคลียไม่ควง

ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ถ้าอยากให้ควงพี่ต้องเคลียต้องเคลีย

ดนตรี 4 ห้อง..3…

4… ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ไม่ควงคนมีครอบครัว

ไม่สนหรอกคนไม่ชัวร์

ไม่แย่งลูกผัวของใครมาครอง

ต้องการควงน้องไม่อยาก

ถ้าหากจะเป็นเจ้าน้อง

แต่งงานกันให้ถูกต้อง

ตีหนึ่งตีสองจะควงก็ควง

ถ้าเคลียแล้วน้องให้ควง

ถ้าเคลียแล้วให้ควง

ถ้าเคลียแล้วน้องให้ควง

ถ้าหากพี่เคลีย แล้วยินดีให้ควง

ดนตรี 4 ห้อง..3…

4… ไม่เคลียแล้วน้องไม่ควง

ไม่ควงคนมีครอบครัว

ไม่สนหรอกคนไม่ชัวร์

ไม่แย่งลูกผัวของใครมาครอง

ต้องการควงน้องไม่อยาก

ถ้าหากจะเป็นเจ้าน้อง

แต่งงานกันให้ถูกต้อง

ตีหนึ่งตีสองจะควงก็ควง

ถ้าเคลียแล้วน้องให้ควง

ถ้าเคลียแล้วให้ควง

ถ้าเคลียแล้วน้องให้ควง

ถ้าหากพี่เคลีย แล้วยินดีให้ควง

Be the first to like.
loading...