เนื้อเพลง ด้วยมือของเธอ – แจ้ ดนุพล

เพลง : ด้วยมือของเธอ

ศิลปิน : แจ้ ดนุพล

เนื้อเพลง :

อยากบอกเธอเหลือเกิน

อยากให้เธอได้ฟัง

อยากตอบแทนเธอด้วยคำหนึ่งคำ

คำที่ไม่เคยพูดจากปาก

บอกใครทั้งนั้น

คำที่คู่ควรที่สุด กับคนดีเช่นเธอ

อยากขอบคุณเหลือเกิน

กับความดีของเธอ

กับชีวิตนี้ที่เธอให้ไว้

ชีวิตที่เคยไม่มีค่า

ก็กลับมีความหมาย

ชีวิตที่ยืนขึ้นใหม่

ได้ด้วยมือของเธอ

ฉันรู้ฉันซึ้งฉันอุ่นใจ

มีเธอประคองป้องกัน

เธอทำให้ด้วยใจทุกอย่าง

ไม่หวังให้ตอบแทนให้เธอ

ฉันรู้ฉันซึ้งฉันห่วงใย

จะมีอะไรมาทดแทน

มีแค่เพียงคำที่บอก

ว่ารักเธอจริงจริง

ดนตรี 5 bars..3…

4…5. อยากขอบคุณเหลือเกิน

กับความดีของเธอ

กับชีวิตนี้ที่เธอให้ไว้

ชีวิตที่เคยไม่มีค่า

ก็กลับมีความหมาย

ชีวิตที่ยืนขึ้นใหม่

ได้ด้วยมือของเธอ

ดนตรี 10 Bars..8…

9…10. ชีวิตที่เคยไม่มีค่า

ก็กลับมีความหมาย

ชีวิตที่ยืนขึ้นใหม่

ได้ด้วยมือของเธอ

ฉันรู้ฉันซึ้งฉันอุ่นใจ

มีเธอประคองป้องกัน

เธอทำให้ด้วยใจทุกอย่าง

ไม่หวังให้ตอบแทนให้เธอ

ฉันรู้ฉันซึ้งฉันห่วงใย

จะมีอะไรมาทดแทน

มีแค่เพียงคำที่บอก

ว่ารักเธอจริงจริง

Be the first to like.
loading...