เนื้อเพลง ไม่มีใครยอม (exclusive) – รวมศิลปินอาร์เอส

เพลง : ไม่มีใครยอม (exclusive)

ศิลปิน : รวมศิลปินอาร์เอส

เนื้อเพลง :

บอกเขาว่าเรามี คนใหม่ บอกเขาว่ามีใคร อีกคน

ทั้งที่ความจริง ไม่มีเหลือใคร ไม่เหลือเลย

(ช่าดัดช่าดา ช่าดัดช่าดาด้า) (ช่าดัดช่าดา ช่าดัดช่าดา)

ไม่รักเธอเลยหรือ ก็เปล่า ขาดฉันเรื่องราวคง จบไป

ไม่ต้องการทำ แต่ก็ต้องทำ อย่างฝืนใจ

เมื่อเธอไม่ลืม ไม่ยอมตัด อีกคนข้างในใจ ฉันก็ต้องยอมไป

เจ็บปวดเพียงใด ฉันรู้ดี วันนี้ฉันยอมเจ็บ ก็อยากให้เธอรู้ไว้

ไม่มีใครยอมได้ ไม่มีใครยอมให้

คนที่รัก หลงเหลือใจไว้ให้ใคร

เมื่อเธอไม่ยอมเลือก ฉันเลือกทางเดินให้

จะจากไป ให้ไกล ไกลจากตรงนี้

เมื่อรักเรามาถึง ที่สุด สุดท้ายที่ใครเป็น ส่วนเกิน

ฉันเข้าใจดี ไม่ต้องเลือกทาง ให้ฉันเดิน

เมื่อเธอไม่ลืม ไม่ยอมตัด อีกคนข้างในใจ ฉันก็ต้องยอมไป

เจ็บปวดเพียงใด ฉันรู้ดี วันนี้ฉันยอมเจ็บ ก็อยากให้เธอรู้ไว้

ไม่มีใครยอมได้ ไม่มีใครยอมให้

คนที่รัก หลงเหลือใจไว้ให้ใคร

เมื่อเธอไม่ยอมเลือก ฉันเลือกทางเดินให้

ก่อนจากไป อยากบอกเธอ ด้วยคำนี้

ไม่มีใครยอมได้ ไม่มีใครยอมให้

คนที่รัก หลงเหลือใจไว้ให้ใคร

เมื่อเธอไม่ยอมเลือก ฉันเลือกทางเดินให้

จะจากไป ให้ไกล ไกลจากตรงนี้

บอกเขาว่าเรามี คนใหม่ บอกเขาว่ามีใคร อีกคน

ทั้งที่ความจริง ไม่มีเหลือใคร ไม่เหลือเลย

Be the first to like.
loading...