เนื้อเพลง ใจบาง ๆ – fast hits

เพลง : ใจบาง ๆ

ศิลปิน : fast hits

เนื้อเพลง :

เพลง ใจบางบาง

ศิลปิน แหม่ม พัชริดา วัฒนา

Dดนตรี 4 ห้อง..3…

4… เป็นเพราะเรา เป็นเพราะเรา มากกว่า

เป็นเพราะใจ เป็นเพราะใจ เราอ่อน

อ่อนแออยู่เสมอ เพียงพบคนถูกใจ

เก็บมาใส่ ดวงใจฉันไว้ ฝันลมลม มากมาย

แล้วเป็นไง พอหัวใจต้องเจ็บ เขาคนดี มีแล้วมีคนอื่น

เจ็บใจอยู่อย่างนั้น เพียงพบความผิดหวัง

ได้แต่ปลอบ ปลอบใจตัวเอง หวังอะไรมากมาย นะใจ

เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่

อยากตบแต่ง ดวงใจเล็กเล็ก ให้แข็งแรงพอจะทน ไหว

พอแล้วพอ พอฉันพอดีกว่า คิดไปเอง ทำให้ใจต้องเจ็บ

สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ

แต่พอเจ็บ มันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจเราบาง เหลือเกิน

ดนตรี 9 ห้อง..8…

9… เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่

อยากตบแต่ง ดวงใจเล็กเล็ก ให้แข็งแรงพอจะทน ไหว

พอแล้วพอ พอฉันพอดีกว่า คิดไปเอง ทำให้ใจต้องเจ็บ

สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ

แต่พอเจ็บ มันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจเราบาง เหลือเกิน

เป็นเพราะใจ

Be the first to like.
loading...