เนื้อเพลง ทิ้งนาลานาง – ยอดรัก สลักใจ

เพลง : ทิ้งนาลานาง

ศิลปิน : ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง :

แผลใจเริ่มจะหายสนิทดีแต่การ์ดเชิญใบนี้

จะทำให้มีแผลใหม่รักครั้งแรกก็ต้องแตกสลาย

มีรักครั้งใหม่หวังชื่นใจกลับตรม

รักเราต้องอับเฉาลงฉับพลัน

จากการ์ดเชิญใบนั้นจะทำให้ฉันขืนข่ม

เสียแรงรอคำป้อยอล้อลม

ปวดใจเหลือข่มหลงคารมคนลวง

มองเวลาใกล้ตีห้าทุกที

ตัดสินใจลาทีขอลาทีไม่ห่วง

สุดท้ายปลายทางสู่ใจกลางเมืองหลวง

ฝืนใจไม่ห่วงใครจะท้วงไม่ฟัง

รักเอยคำเฉลยเป็นเช่นนี้ปวดหัวใจสิ้นดี

ดั่งภูตผีสิงร่างขอสั่งลาคำสัญญาเลิกร้าง

ทิ้งนาลานางไม่หันหลังกลับมา

Be the first to like.
loading...