เนื้อเพลง ดื้อ – fast hits

เพลง : ดื้อ

ศิลปิน : fast hits

เนื้อเพลง :

เพลง : ดื้อ

ศิลปิน : DOME โดม ปกรณ์ ล้ม

Amดนตรี 16 ห้อง..15…

16… เฮ้อ ท่าจะรับไม่ไหว ท่าจะรับไม่ไหว

ทำไงดีทำไงดี โอ๊ย

ผมก็จะไม่ให้ไว้ ตามแฟชั่นแบบไหน

ก็ต้องเข้ามาห้าม หมด

จนใจจะทำยังไง ไม่ให้ทำตามใจ

ทำอะไรไม่ได้ โอ๊ย

ยังจะมาห้ามมายุ่ง ไม่ให้เรามีแฟน

จะให้เลิกเลย เรื่องนี้ไม่ยอม

ไม่อยากเป็นเด็กดื้อ เลย

ขอร้อง ได้โปรดอย่ามาห้าม เรา

เฮ้อ ท่าจะรับไม่ไหว ท่าจะรับไม่ไหว

ทำไงดีทำไงดี โอ๊ย

เที่ยวก็จะเที่ยว ไม่ได้ คบกับใครไม่ได้

ก็ต้องเข้ามาห้าม หมด

ยอมแล้วจะเอายังไง ไม่ว่าห้ามเรื่องไหน

มันก็ยังพอทน ไหว

ยังจะมาห้ามมายุ่ง ไม่ให้เรามีแฟน

จะให้เลิกเลย เรื่องนี้ไม่ยอม

ไม่อยากเป็นเด็กดื้อ เลย

ขอร้อง ได้โปรดอย่ามาห้าม เรา

จะดื้อจะดื้อจะดื้อ

อย่ามาห้าม คนนี้คนนี้เรารัก

หมดหัวใจ ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อ

ก็อย่าห้าม ตามใจสักเรื่อง ไม่เสีย

เชื่อใจได้ จะดื้อจะดื้อจะดื้อ

อย่ามาห้าม คนนี้คนนี้เรารัก

หมดหัวใจ ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อ

ก็อย่าห้าม ตามใจสักเรื่อง ไม่เสีย

เชื่อใจได้ครับ

ดนตรี 12 ห้อง..11…

12… เฮ้อ ท่าจะรับไม่ไหว ท่าจะรับไม่ไหว

ทำไงดีทำไงดี โอ๊ย

เที่ยวก็จะเที่ยว ไม่ได้ คบกับใครไม่ได้

ก็ต้องเข้ามาห้าม หมด

ยอมแล้วจะเอายังไง ไม่ว่าห้ามเรื่องไหน

มันก็ยังพอทน ไหว

ยังจะมาห้ามมายุ่ง ไม่ให้เรามีแฟน

จะให้เลิกเลย เรื่องนี้ไม่ยอม

ไม่อยากเป็นเด็กดื้อ เลย

ขอร้อง ได้โปรดอย่ามาห้าม เรา

จะดื้อจะดื้อจะดื้อ

อย่ามาห้าม คนนี้คนนี้เรารัก

หมดหัวใจ ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อ

ก็อย่าห้าม ตามใจสักเรื่อง ไม่เสีย

เชื่อใจได้ จะดื้อจะดื้อจะดื้อ

อย่ามาห้าม คนนี้คนนี้เรารัก

หมดหัวใจ ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อ

ก็อย่าห้าม ตามใจสักเรื่อง ไม่เสีย

เชื่อใจได้ จะดื้อจะดื้อจะดื้อ

อย่ามาห้าม คนนี้คนนี้เรารัก

หมดหัวใจ ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อ

ก็อย่าห้าม ตามใจสักเรื่อง ไม่เสีย

เชื่อใจได้ จะดื้อจะดื้อจะดื้อ

อย่ามาห้าม คนนี้คนนี้เรารัก

หมดหัวใจ ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อ

ก็อย่าห้าม ตามใจสักเรื่อง ไม่เสีย

เชื่อใจได้ครับ

ดนตรี 6 ห้อง..5…

6… จะดื้อจะดื้อจะดื้อ

อย่ามาห้าม คนนี้คนนี้เรารัก

หมดหัวใจ ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อ

ก็อย่าห้าม ตามใจสักเรื่อง ไม่เสีย

เชื่อใจได้ จะดื้อจะดื้อจะดื้อ

อย่ามาห้าม คนนี้คนนี้เรารัก

หมดหัวใจ ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อ

ก็อย่าห้าม ตามใจสักเรื่อง ไม่เสีย

เชื่อใจได้ครับ

Be the first to like.
loading...