เนื้อเพลง เราสามคน – super teens

เพลง : เราสามคน

ศิลปิน : super teens

เนื้อเพลง :

ฉันคนหนึ่ง เธอคนหนึ่ง เขาคนหนึ่ง เราสามคน แล้วคนหนึ่ง รักคนหนึ่ง เหลือคนหนึ่ง อยู่เพื่อใคร

จนใจพูดไม่ออก ไม่มีใครมีทางออก ฉีกเส้นทางสามทาง ออกจากกัน แยกใจไว้สองทาง

จบความหลังไปที… เจ็บอย่างนี้ไม่มีต่อไป

คนหนึ่งเป็นเช่นดังเพื่อนตาย คนหนึ่ง เป็นดังลมหายใจ

ใจเจ้ากรรม เจ็บช้ำเท่าไร เราสามคน… คงต้องมีใครเป็นฝ่ายไป

ฉันคนหนึ่ง เธอคนหนึ่ง เขาคนหนึ่ง เราสามคน

Be the first to like.
loading...