เนื้อเพลง คือฉันที่ห่วงใย – fast hits

เพลง : คือฉันที่ห่วงใย

ศิลปิน : fast hits

เนื้อเพลง :

คือฉันที่ห่วงใย – แซ้งค์ ปฏิวัติ

แม้เสี้ยวนาที ที่ห่างกัน แต่ความรักนั้น ไม่ห่างไกล

รับรู้ จิตใจ ซึ่งกันและกัน ทุกเวลา

แม้ในเวลา ที่ห่างเธอ ห่วงเธอรักเธอ ไม่สร่างซา

อยากบอกเธอ รักษาตัวให้ดี

แหละรับรู้อีกอย่าง ไว้ในใจ

เมื่อใดที่เธอต้องการ ใครสักคน

อยู่ข้างหลัง ไม่ห่าง

เฝ้าดูแลและกังวล

ข้างหลังเธอยังมีคน ห่วงใย คือฉัน

เส้นทางที่เธอ เดินก้าวไป อาจมีทั้งดี และพ่ายแพ้

อย่าท้อ อย่าอ่อนแอ และขอให้เธอ รับรู้ว่า

แม้ในเวลา ที่ห่างเธอ ห่วงเธอรักเธอ ไม่สร่างซา

อยากบอกเธอ รักษาตัวให้ดี

เส้นทางที่เธอ เดินก้าวไป อาจมีทั้งดี และพ่ายแพ้

อย่าท้อ อย่าอ่อนแอ และขอให้เธอ รับรู้ว่า

แม้ในเวลา ที่ห่างเธอ ห่วงเธอรักเธอ ไม่สร่างซา

อยากบอกเธอ รักษาตัวให้ดี

แหละรับรู้อีกอย่าง ไว้ในใจ

เมื่อใดที่เธอต้องการ ใครสักคน

อยู่ข้างหลัง ไม่ห่าง เฝ้าดูแลและกังวล

ข้างหลังเธอยังมีคน ห่วงใย คือฉัน

Be the first to like.
loading...